Przetarg 5041499 - Adults' Personal Home Support 18+.

   
Analizuj Zamówienie 5041499
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-07
przedmiot ogłoszenia
Adults' Personal Home Support 18.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85312000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Wielka Brytania
województwo realizacji
kraj organizatora Wielka Brytania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9062851 2022-08-12
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mi...
9092672 2022-08-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY KĄKOLEWNICA Seniorzy i Seniorki Kąkolewnicy Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania
9085902 2022-08-15
godz. 00:00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W SZCZECINIE Usługi hotelarskie, konferencyjne, restauracyjne i opieki nad dziećmi świadczone na potrzeby szkoleń realizowanych w ramach projektu Akademia Przyszłości (RPZP.07.06.00-32-K003/18) wsp...
9086741 2022-08-16
godz. 00:00
URZĄD GMINY OBRAZÓW zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.,...
9047954 2022-08-16
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA CZĘSTOCHOWA Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - 24 części Część 1: Część 1 - Terapia integracji sensoryc...
9088430 2022-08-16
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE Aktywizacja społeczna, zdrowotna i zawodwa w Gminie Wołów Przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 10 osób-z zakresu kwalifikacyjnego kursu zawodowego asystent osoby niepełnosprawnej/ ...
9095998 2022-08-16
godz. 10:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁCZU Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i realizacja zajęć animacyjnych z elementami języka polskiego dla dzieci w ramach projektu „Przystań Wałcz” wraz z zapewnieniem materiałów...
9078008 2022-08-16
godz. 15:00
URZĄD MIASTA MILANÓWEK Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Milanówka, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych, zwanych ...
9078158 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a.b.c.d.e. pkt 3 lit. a i b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ...
9078106 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a. b, c. d, e. pkt 3 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrz...