Przetarg 5041496 - Adults' Personal Home Support 18+.

   
Analizuj Zamówienie 5041496
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-07
przedmiot ogłoszenia
Adults' Personal Home Support 18.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85312000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Wielka Brytania
województwo realizacji
kraj organizatora Wielka Brytania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9088494 2022-08-11
godz. 12:00
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczo - w trybie konkurencyjnym zwykłym 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na o...
9093475 2022-08-12
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a, b, pkt 3 lit. a oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrze...
9062851 2022-08-12
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mi...
9080865 2022-08-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PS.261.5.2022.AĆ „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prowadzenia treningu umiejętności społecznyc...
9086741 2022-08-16
godz. 00:00
URZĄD GMINY OBRAZÓW zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.,...
9095097 2022-08-16
godz. 10:00
STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH NIEBIESKI PARASOL Łączymy pokolenia - edycja II 1. Przedmiotem Projektu jest wykonanie usług prowadzenia zajęć przy realizacji projektu pn. „Łączymy pokolenia – edycja II”, w tym: usługa wsparc...
9078008 2022-08-16
godz. 15:00
URZĄD MIASTA MILANÓWEK Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Milanówka, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych, zwanych ...
9095570 2022-08-17
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH 86/2022 Usługa polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekar...
9101181 2022-08-22
godz. 10:00
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez opiekunów (asystentów) osób niepełnosprawnych, w tym z zespołem Downa, zamieszkujących ...
9096073 2022-08-23
godz. 10:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEWICACH Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby nie...