Przetarg 5041495 - Adults' Personal Home Support 18+.

   
Analizuj Zamówienie 5041495
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-07
przedmiot ogłoszenia
Adults' Personal Home Support 18.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85312000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Wielka Brytania
województwo realizacji
kraj organizatora Wielka Brytania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9059160 2022-08-11
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY TCZEW Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci w miejscu ich zamieszkania na terenie Tczewa w ilości szacunkowej 3660 godzin (trzy tysiące sześćset sze...
9089989 2022-08-11
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z fizjoterapeutą / rehabilitantem ruchowym z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w ramach WOKRO...
9088494 2022-08-11
godz. 12:00
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczo - w trybie konkurencyjnym zwykłym 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na o...
9062851 2022-08-12
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mi...
9078008 2022-08-16
godz. 15:00
URZĄD MIASTA MILANÓWEK Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Milanówka, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych, zwanych ...
9078158 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a.b.c.d.e. pkt 3 lit. a i b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ...
9078106 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a. b, c. d, e. pkt 3 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrz...
9096199 2022-08-17
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie prz...
9083217 2022-08-18
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców/personelu – podologa dla realizacji celu Projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku seniora...
9099349 2022-08-19
godz. 15:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU Praca z wychowankami placówki opiekuńczo - wychowawczej w Mochowie oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji - do 40 h w miesiącu.