Przetarg 5037746 - Adults' Personal Home Support 18+.

   
Analizuj Zamówienie 5037746
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-06
przedmiot ogłoszenia
Adults' Personal Home Support 18.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85312000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Wielka Brytania
województwo realizacji
kraj organizatora Wielka Brytania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9088494 2022-08-11
godz. 12:00
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczo - w trybie konkurencyjnym zwykłym 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na o...
9084457 2022-08-12
godz. 12:00
URZĄD GMINY WIERUSZÓW Świadczenie usług opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą szkolną dowożonych do placówek oświatowych Gminy Wieruszów w roku szkolnym 2022/2023.
9085902 2022-08-15
godz. 00:00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W SZCZECINIE Usługi hotelarskie, konferencyjne, restauracyjne i opieki nad dziećmi świadczone na potrzeby szkoleń realizowanych w ramach projektu Akademia Przyszłości (RPZP.07.06.00-32-K003/18) wsp...
9093330 2022-08-16
godz. 10:00
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW SPOŁECZNYCH PROELIO Utworzenie placówki wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Biskupice Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej/odcią...
9078157 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a.b.c.d.e. pkt 3 lit. a i b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ...
9078106 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a. b, c. d, e. pkt 3 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrz...
9096199 2022-08-17
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie prz...
9098116 2022-08-17
godz. 12:00
URZĄD GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE "Świadczenie usług opiek. i wsparcia rodziny w miejscu zamieszk. dla uczestników projektu „CIUS w Gm. Mikołajki Pom. ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020" Przedmiotem zam...
9099349 2022-08-19
godz. 15:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU Praca z wychowankami placówki opiekuńczo - wychowawczej w Mochowie oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji - do 40 h w miesiącu.
8645433 2022-12-31
godz. 15:00
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OPOLU ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE NA ROK 2022 w następujących zakresach: 1 KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR) na obszarze województwa: 16 - O...