Przetarg 5033779 - Adults' Personal Home Support 18+.

   
Analizuj Zamówienie 5033779
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-05
przedmiot ogłoszenia
Adults' Personal Home Support 18.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85312000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Wielka Brytania
województwo realizacji
kraj organizatora Wielka Brytania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9059160 2022-08-11
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY TCZEW Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci w miejscu ich zamieszkania na terenie Tczewa w ilości szacunkowej 3660 godzin (trzy tysiące sześćset sze...
9092672 2022-08-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY KĄKOLEWNICA Seniorzy i Seniorki Kąkolewnicy Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania
9085902 2022-08-15
godz. 00:00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W SZCZECINIE Usługi hotelarskie, konferencyjne, restauracyjne i opieki nad dziećmi świadczone na potrzeby szkoleń realizowanych w ramach projektu Akademia Przyszłości (RPZP.07.06.00-32-K003/18) wsp...
9088430 2022-08-16
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE Aktywizacja społeczna, zdrowotna i zawodwa w Gminie Wołów Przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 10 osób-z zakresu kwalifikacyjnego kursu zawodowego asystent osoby niepełnosprawnej/ ...
9094137 2022-08-16
godz. 12:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w ustawie o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r., poz. 2268) i rozporządzeniu Ministra P...
9078158 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a.b.c.d.e. pkt 3 lit. a i b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ...
9095570 2022-08-17
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH 86/2022 Usługa polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekar...
9062819 2022-08-17
godz. 10:00
URZĄD GMINY ELBLĄG 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu do szkół na terenie Gminy Elbląg i ośrodków szkolno-wych...
9091387 2022-08-19
godz. 10:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄPIELSKU Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
9099349 2022-08-19
godz. 15:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU Praca z wychowankami placówki opiekuńczo - wychowawczej w Mochowie oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji - do 40 h w miesiącu.