Przetarg 5033775 - Adults' Personal Home Support 18+.

   
Analizuj Zamówienie 5033775
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-05
przedmiot ogłoszenia
Adults' Personal Home Support 18.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85312000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Wielka Brytania
województwo realizacji
kraj organizatora Wielka Brytania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9089422 2022-08-11
godz. 23:59
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZHP CHORĄGIEW GDAŃSKA Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie obowiązków Opiekuna świetlicy w ramach placówki wsp...
9093475 2022-08-12
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a, b, pkt 3 lit. a oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrze...
9078106 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a. b, c. d, e. pkt 3 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrz...
9095570 2022-08-17
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH 86/2022 Usługa polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekar...
9083217 2022-08-18
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców/personelu – podologa dla realizacji celu Projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku seniora...
9100298 2022-08-19
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE Świadczenie usług asystenckich - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...
9099349 2022-08-19
godz. 15:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU Praca z wychowankami placówki opiekuńczo - wychowawczej w Mochowie oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji - do 40 h w miesiącu.
9097653 2022-08-23
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania-Fizjoterapia metodą NDT Bobath
9096073 2022-08-23
godz. 10:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEWICACH Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby nie...
9094065 2022-08-26
godz. 10:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWICACH realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna oraz terapia pedagogiczna