Przetarg 7217276 - Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na...

   
Analizuj Zamówienie 7217276 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-09
przedmiot ogłoszenia
Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Numer
referencyjny: RRG.271.12.2019.IMM

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
W zakresie prac obejmuje następujące zadania:
1. Prace rozbiórkowe (częściowo ściany wewnętrznej)
2. Prace budowlane:
a) izolacja ścian fundamentowych
b) przemurowanie ścian frontowej i tylnej do wysokości okien (inne otwory okienne)
c) wykonanie wieńca
d) zmiana konstrukcji i pokrycia dachu na dach lekkiej konstrukcji kratowej łącznie z pokryciem
e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
f) wymiana docieplenia i posadzek betonowych
g) wykonanie docieplenia ścian
h) wymiana ogrzewania
i) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
j) wymiana napowietrznego przyłącza energetycznego na kablowe
k) wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan.
l) wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie
ł) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
m) zagospodarowanie terenu wokół (remont istniejącego dojścia i dojazdu do budynku) oraz ogrodzenie

Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje:
− elektryczną 230/380 V,
− oświetleniową,
− wodno-kanalizacyjną,
− ogrzewania elektryczno-podłogowego,
− wentylacji grawitacyjnej,
− wentylacji mechanicznej,
− ppoż.,
− odgromową,
- klimatyzacja.
Inwestycja w powyższym zakresie będzie przeprowadzona jednoetapowo.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540274645-N-2019 z dnia: 2019-12-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-12-23, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-01-23, godzina: 10:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45110000, 45111000, 45111291, 45261210, 45261320, 45262520, 45311000, 45321000, 45332200, 45410000, 45421000, 45432110, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się