Przetarg 5034663 - Accordo Quadro per servizio di prelievo, trasporto, recupero...

   
Analizuj Zamówienie 5034663
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-05
przedmiot ogłoszenia
Accordo Quadro per servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER 19.08.05) provenienti dagli impianti di depurazione della Valle Umbra Servizi
SpA. CIG ..................
Il servizio di prelievo, trasporto smaltimento/recupero del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione di Casone di Foligno, Camposalese di Spoleto, Pietrarossa di Trevi, Serravalle di Norcia, Castellaccio di Spello, Capro di Bevagna, Cascia capoluogo in gestione alla Valle Umbra Servizi SpA.Tali attività comprendono le seguenti prestazioni:Il servizio prevede il prelievo, trasporto, lo smaltimento/recupero di una quantità complessiva di fanghi biologici disidratati, CER 190805, stimata in circa 6 000 (seimila) tonnellate (3 000 t/anno) con una ripartizione annuale massima di 1 400 tonnellate dall'Impianto di Casone Foligno, 500 tonnellate dall'impianto di Spoleto Camposalese, 250 tonnellate dall'impianto di Norcia Serravalle, 400 tonnellate dall'impianto di Trevi Pietrarossa, 100 tonnellate dall'impianto di Spello Castellaccio, 100 tonnellate dall'impianto di Cascia Capoluogo, e 100 tonnellate dall'impianto di Bevagna Capro con una ripartizione media settimanale di circa 50/60 tonnellate da Casone, 30/40 tonnellate da Camposalese, 15/20 tonnellate ciascuno da Serravalle e Pietrarossa.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90513700, 90513900, 90514000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Włochy
województwo realizacji
kraj organizatora Włochy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8954074 2022-07-01
godz. 09:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE Odbiór i zagospodarowanie odpadów (poprzez ich termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: ZGOK/PN/18/2022 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (po...
8997234 2022-07-01
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY OPATÓW Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2022 r.
8985771 2022-07-01
godz. 15:30
URZĄD GMINY OSTRÓW Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów
8999502 2022-07-04
godz. 08:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. CENTRALA W WARSZAWIE Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w Gminie Oborniki Śląskie
9002339 2022-07-04
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE Wykonywanie usługi rozładunku oraz niszczenia wyrobów tytoniowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
9007219 2022-07-05
godz. 11:00
URZĄD GMINY WYMIARKI Wykonanie zadania pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki obejmująca niżej podany zakres: 1) demontaż płyt falistych azbestowo-...
9008215 2022-07-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY MILÓWKA Demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka
9002484 2022-08-01
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SANIKOM SP. Z O.O. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODACH 19 12 12, 19 12 10 i 19 12 04 Numer referencyjny: 214/DRI/2021 Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR, TRANSPORT i ZAGOSPODAROWANIE OD...
9009010 2022-08-02
godz. 12:00
POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach Numer referencyjny: P/20/06/2022/UOM Przedmiotem zamówieni...
9005686 2022-08-11
godz. 09:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie Numer referencyjny: C/34/2022 1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Centralnego w Szcz...