Przetarg 7610920 - 964/W/20/Gdynia wykonanie robót budowlanych: Gdynia Gdynia...

   
Analizuj Zamówienie 7610920 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-27
przedmiot ogłoszenia
964/W/20/Gdynia
wykonanie robót budowlanych: Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Św. Piotra nr dzial.: 113, 1282/111 sprawa ZN/5439
/3232MZI/2020/1802393 Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową nr 2/200/2019, dla zasilania budynku mieszkalnego - wielorodzinnego -zasilanie rezerwowe w m.Gdynia, gm.Gdynia, ul. św. Piotra, dz. nr 0026-2550/2. Mosty Kosakowo gmina wiejska ul. Polanki - nr dzial.: 0006 Mosty-1419 sprawa ZN/5443/3232MZI/2020/1905185 Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową nr 2/172/2020, dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m.Mosty, gm.Kosakowo, ul.Polanki, dz. nr 1419. Mosty Kosakowo gmina wiejska ul. Jarzębinowa nr dzial.: 996/37, 996/38, 996/39 sprawa ZN/5440/3232MZI/2020/1905176 Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową nr 2/175/2020, dla zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych w m.Mosty, gm.Kosakowo, ul.Jarzębinowa, dz. nr 996/37, 996/38, 996/39. Suchy Dwór Kosakowo gmina wiejska - nr dzial.: 1203 sprawa ZN/5441/3232MZI/2020/1905192 Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową nr 2/187/2020, dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m.Pogórze, gm.Kosakowo, ul.Andaluzyjska, dz. nr 1203.
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się