Przetarg 7579984 - 83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim...

   
Analizuj Zamówienie 7579984 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-09
przedmiot ogłoszenia
83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/31/PN/2020

Przedmiotem ninie
jszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz usług mających na celu usunięcie ujawnionych usterek zgłoszonych w okresie eksploatacji Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi, OPZ, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i normami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540133509-N-2020 z dnia: 2020-07-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-24, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-04, godzina: 11:30,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar
Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro 5, dnia 24.07.2020 o
godzinie 12:00. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w
art. 13 lub 14 RODO zostały zawarte w pkt. 31 Instrukcji dla Wykonawc
W ogłoszeniu powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar
Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro 5, dnia 04.08.2020 o
godzinie 12:00. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w
art. 13 lub 14 RODO zostały zawarte w pkt. 31 Instrukcji dla Wykonawc
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Energoelektryczna, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje wewnętrzne, obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 45000000, 45111300, 45212290, 45232460, 45262500, 45330000, 45400000, 45410000, 45431000, 45432100, 45442100, 45453000, 50700000, 50710000, 50711000, 71315000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się