Zlecenie 9011708 - 79/2022/DTT/KP OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE...

   
Zamówienie 9011708 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-30
przedmiot zlecenia
79/2022/DTT/KP OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SKUTECZNYM ZGŁOSZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI P
UBLICZNEJ, UZYSKANIEM PRAWOMOCNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O POZWOLENIU NA WYCINKĘ DRZEW ORAZ SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY OKULICKIEGO W SOSNOWCU”

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9082386 2022-08-22
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji (...) dla zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Bia...
9107141 2022-08-22
godz. 23:59
URZĄD MIASTA I GMINY TARCZYN opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ujęcia wód podziemnych na dz. nr ew. 58/9 w m. Tarczyn oraz likwidacja istniejącej studni nr 3 na dz. nr ew. 58/6 w m. Tarczyn ul. Wąska
9095125 2022-08-23
godz. 13:00
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z ekspertyzą w zakresie zmian konstrukcyjnych budynku nr 29 i 30 w Bemowie Piskim-postępowanie nr 72/U
9094186 2022-08-24
godz. 10:00
URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzy...
9080949 2022-08-24
godz. 14:00
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Świadczenie usług inspektora nadzoru urządzeń dźwigowych w budynku biurowym PGE S.A. przy ul. Mysiej 2 w Warszawie.
9072559 2022-08-29
godz. 10:00
URZĄD GMINY DOMINOWO Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo Część 1: Przedmiotem zamówienia w zakresie tej części jest kompleksowa realizacja inwestycj...
9108910 2022-08-31
godz. 10:00
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O. W ZAGÓRZU „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalnica, gm. Zagórz” w formule zaprojektuj i wybuduj. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „Przebudowy oczy...
9100341 2022-08-31
godz. 12:00
ENERGA LOGISTYKA SP. Z O.O. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - SG 10 Kalisz Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa układu kogeneracyjneg...
9094908 2022-09-09
godz. 09:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – I etap. Numer referencyjny: WZP.26.1.41.2022 Pełni...
9097792 2022-09-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy dróg w zakresie budowy i wyznaczenia ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskie...