Przetarg 7668468 - 544/P/20/Grudziądz wykonanie projektów budowlano...

   
Analizuj Zamówienie 7668468 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-08-31
przedmiot ogłoszenia
544/P/20/Grudziądz
wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
1 Wymiana linii napowietrznej nN, zabudowa rozłączniko-bezpie
cznika oraz budowa sprawa ZN/4023/9292MZI/2020/2002021 przyłącza kablowego dla dz. nr 154 w m. Paparzyn- wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego
2 Przebudowa stacji trafo, wymiana transformatora oraz budowa linii kablowej dla dz. sprawa ZN/4024/9292MZI/2020/2002022 nr 75/15 przy ul. Sosnowej w Grudziądzu -wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego
3 Budowa przyłącza kablowego dla dz. nr 10/10 w m. Święte -wykonanie projektu sprawa ZN/4025/9292MZI/2020/2002030
budowlano-wykonawczego
4 Budowa linii kablowej dla dz. nr 398/13 w m. Kobylanka -wykonanie projektu sprawa ZN/4026/9292MZI/2020/2002035
budowlano-wykonawczego
5 Budowa linii kablowej dla dz. nr 62/113, 26/6, 22/16 przy ul. Wiejskiej w Grudziądzu sprawa ZN/4027/9292MZI/2020/2002036 -wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
6 Budowa linii kablowej dla dz. nr 314/21 w m. Zakurzewo - wykonanie projektu sprawa ZN/4028/9292MZI/2020/2002038
budowlano-wykonawczego
7 Budowa linii kablowej dla dz. nr 28/3 w m. Brankówka -wykonanie projektu sprawa ZN/4029/9292MZI/2020/2002039
budowlano-wykonawczego
8 Budowa linii kablowej dla dz. nr 60/1 przy ul. Kasztanowej w Grudziądzu-wykonanie sprawa ZN/4030/9292MZI/2020/2002041 projektu budowlano-wykonawczego
9 Wymiana linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego dla dz. nr 35/4 w sprawa ZN/4031/9292MZI/2020/2002063 m. Wielkie Łunawy. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
10 Budowa linii kablowej dla dz. nr 91/5 przy ul. Brzozowej w Grudziądzu, wykonanie sprawa ZN/4032/9292MZI/2020/2002072 projektu budowlano-wykonawczego
11 Budowa przyłącza kablowego dla dz. nr 494 w m. Gruta -wykonanie projektu sprawa ZN/4033/9292MZI/2020/2002083
budowlano-wykonawczego
branża Projektowanie
podbranża projekt energoelektryczny
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się