Zlecenie 10600103 - 50205372 Wkład rurowy E201/E202 ASF z głowicą...

   
Zamówienie 10600103 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-06-07
przedmiot zlecenia
50205372 Wkład rurowy E201/E202 ASF z głowicą pływającą.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty, z uwzględnieni
em poniższych wymagań. Jedyną formą złożenia prawidłowej oferty jest wypełnienie załączonej tabeli. Prosimy o nieprzesyłanie/niezałączanie innych, niewymaganych plików. Opis elementów składowych tabeli oraz sposób jej wypełnienia: 1. Przedmiot zapytania ofertowego oraz jego dokładna charakterystyka została określona w tabeli (kolumna „B" i „C" - pola Orlen S.A.) . 2. Należy wypełnić wszystkie aktywne pola tabeli - kolumna „D", poprzez wybranie odpowiedzi TAK/NIE (wybór z rozwijanej listy), 3. Uwzględniane będą jedynie niezmodyfikowane, w całości wypełnione tabele, 4. Dodatkowo można skorzystać z kolumny „E", w celu wpisania informacji szczegółowych, 5. Termin dostawy prosimy wpisać w tygodniach od momentu złożenia zamówienia (bez dodatkowych warunków), 6. Jeśli w tabeli znajdzie się jakakolwiek informacja o cenie, oferta nie zostanie rozpatrzona, 7. WYPEŁNIONE TABELE NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I OPIECZĘTOWAĆ (KAŻDĄ STRONĘ). NASTĘPNIE SKAN TAK PRZYGOTOWANEJ OFERTY PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ W KRYTERIUM „ZGODNOŚĆ TECHNICZNA…”. DO KAŻDEJ POZYCJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ, ODPOWIADAJĄCĄ DANEMU WKŁADOWI. 7. Ceny poszczególnych pozycji, prosimy wpisywać wyłącznie w formularzu na Platformie Zakupowej Connect, 8. Wszystkie dane w tabeli zostały zweryfikowane i są wystarczające do złożenia prawidłowej oferty; Zamówienie do oferenta, który przedstawi najlepszą cenowo ofertę (spośród zaakceptowanych ofert podczas oceny technicznej) będzie tożsame z zapisami niniejszej tabeli. W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie zostać rozpatrywana. W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl. ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10667223 2024-07-23
godz. 16:00
Mazowieckie 50212249_Spare parts for KKK STEAM TURBINE TYPE BF4/50 (TE2_TPK201-1A) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań. Zapytanie dotyczy z...
10675555 2024-07-25
godz. 12:00
Dolnośląskie POMPA 7.24808.04.0 VACUM PIERBURG Lokalizacja 59-101 Polkowice
10681680 2024-07-26
godz. 18:00
Mazowieckie Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do składania ofert na TERMOSTAT. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.
10642037 2024-07-27
godz. 01:59
Dolnośląskie MERCUS-U-H3-MM-06-2024 Dostawa przecinarek taśmowych BOMAR Przecinarka taśmowa Bomar Workline 510.350 DGH – 2 kpl. Dane techniczne: - tryb pracy: półautomat - podnoszenie/opuszczanie ...
10680881 2024-07-29
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durla...
10647353 2024-07-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w podziale na 3 zadania ...
10685033 2024-07-30
godz. 10:00
Śląskie Remont urządzeń małej mechanizacji typu SPITZNAS dla wydziału robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
10664588 2024-08-06
godz. 11:00
Śląskie Świadczenie dla Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego kolejek i urządzeń produkcji FERRIT wraz z dostawą części zamiennych, podzespołów i zespołów Szczegółowy opis przedmiotu...
10671283 2024-08-07
godz. 11:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie automatycznych myjek ciśnieniowych do mycia pras PFK 15/20
10564837 2024-08-31
godz. 14:00
Śląskie Sprzedaż podzespołów i części do lokomotyw ET21, 401Da, S200, BR232, TEM2, 311Da