Zlecenie 8448885 - 50148628- Utylizacja, wywóz odpadów i śmieci Szanowni...

   
Zamówienie 8448885 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-05
przedmiot zlecenia
50148628- Utylizacja, wywóz odpadów i śmieci

Szanowni Państwo, ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09
-411 Płock wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000531983, NIP 774-32-21-601, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł NIP 774-32-21-601, zaprasza do złożenia oferty na: Usługę w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności przez ORLEN Serwis S.A Włocławek - złom
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8437957 2021-10-28
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O. Zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o ko...
8432924 2021-10-28
godz. 10:00
URZĄD GMINY MANOWO Wykonanie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Numer referencyjny: 271.1.3.2021 Zakres przedmiotu zamówieni...
8424260 2021-11-02
godz. 10:00
GMINA MIASTO RADZIEJÓW Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów Numer referencyjny: B.271.13.2021 1. Przedmiotem zamówienia j...
8432945 2021-11-02
godz. 10:00
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE Odbiór, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, piasku z sitopiaskowników oraz skratek. Numer referencyjny: ZP.1.2021 1.Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór...
8432970 2021-11-03
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOŃSKIE Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu miasta i gminy Końskie Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2021.EP Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia p...
8435950 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY TUCHOLA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Numer referencyjny: ZP.271.2.10.2021.AS Przedmiotem zamówienia jest o...
8449225 2021-11-05
godz. 08:00
URZĄD GMINY BARTOSZYCE Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartoszyce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Numer referencyjny: IB.271.18.2021 1. Przedmiotem ...
8432949 2021-11-05
godz. 09:00
URZĄD GMINY BIERZWNIK „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bierzwnik na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, NIE wcześniej niż od dnia 01.01.2022r.” Numer referencyjny: ZR...
8448565 2021-11-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WYSZKÓW Organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Wyszków 1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie od dnia 01.01.2022 r. Punktu Selektywnego Zbi...
8442648 2021-11-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka Numer referencyjny: 271.14.2021 1. Przedmiotem zamówi...