Przetarg 7608955 - 4WOG-1200.2712.66.2020 Usługa w zakresie korzystania z...

   
Analizuj Zamówienie 7608955 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-24
przedmiot ogłoszenia
4WOG-1200.2712.66.2020 Usługa w zakresie korzystania z siłowni w podziale na 2 zadania
Numer referencyjny: 4WOG-1200.2712.66.20
20

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot i zakres zamówienia: usługa w zakresie korzystania z siłowni polegająca na wstępie na obiekt w rozliczeniu godzinowym w podziale na dwa zadania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
- załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 – projekt umowy, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zadań – części jest 2 Wykonawcy mogą składać ofertę na dowolną ilość zadań – części.
a. Zadanie nr 1 – usługa w zakresie korzystania z siłowni dla żołnierzy zawodowych 13 ŚBOT miasto Katowice;
b. Zadanie nr 2 – usługa w zakresie korzystania z siłowni dla żołnierzy zawodowych 13 ŚBOT miasto Cieszyn.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – usługa w zakresie korzystania z siłowni dla żołnierzy zawodowych 13 ŚBOT miasto Katowice
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: - załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 – projekt umowy, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – usługa w zakresie korzystania z siłowni dla żołnierzy zawodowych 13 ŚBOT miasto Cieszyn.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: - załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 – projekt umowy, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
branża Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża organizacja imprez sportowych
kody CPV 92000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się