Przetarg 7739730 - 4WOG-1200.2712.107.2020 Dostawa i montaż klimatyzatorów w...

   
Analizuj Zamówienie 7739730 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-07
przedmiot ogłoszenia
4WOG-1200.2712.107.2020 Dostawa i montaż klimatyzatorów w podziale na 5 zadań
Numer referencyjny: 4WOG-1200.2712.107.2020

P
rzedmiot i zakres zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatorów w podziale na 5 zadań:
ZADANIE 1 – SOI Gliwice
ZADANIE 2 – SOI Bytom
ZADANIE 3 – SOI Katowice
ZADANIE 4 – SOI Opole
ZADANIE 5 – SOI Lubliniec

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
- załącznik nr 4 – wzór umowy,
- załącznik nr 5 - 9 – formularz cenowy odpowiednio do zadania,
stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
ZADANIE 1 – SOI Gliwice

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
ZADANIE 2 – SOI Bytom

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3
ZADANIE 3 – SOI Katowice

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4
ZADANIE 4 – SOI Opole

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5
ZADANIE 5 – SOI Lubliniec


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196482-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
44510000-8
W ogłoszeniu powinno być:
39717200-3


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
W ogłoszeniu jest:
44510000-8
W ogłoszeniu powinno być:
39717200-3


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
W ogłoszeniu jest:
44510000-8
W ogłoszeniu powinno być:
39717200-3


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3
W ogłoszeniu jest:
44510000-8
W ogłoszeniu powinno być:
39717200-3


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4
W ogłoszeniu jest:
44510000-8
W ogłoszeniu powinno być:
39717200-3


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5
W ogłoszeniu jest:
44510000-8
W ogłoszeniu powinno być:
39717200-3UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540201373-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-15, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-20, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540204950-N-2020 z dnia: 2020-10-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-20, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-23, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206158-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-23, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-26, godzina: 09:00
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża urządzenia
kody CPV 44510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się