Przetarg 7537405 - 350/W/20/Włocławek wykonanie robót budowlanych: Urszulewo...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7537405 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-16
przedmiot ogłoszenia
350/W/20/Włocławek
wykonanie robót budowlanych: Urszulewo Fabianki gmina wiejska 18 nr dzial.: 0017-Zarzeczewo-37/4 sprawa ZN/
2798/9393MZI/2020/1902492 Wykonanie prac budowlanych - wymiana istn. linii napow. 0,4 kV, AL 4x25mm2 na izolowaną typu AsXSn 4x95mm2 dł. 314 m (336 m - od stacji transf. Zarzeczewo 5 STA3-1029 do słupa nr 206 i 203/3). Wymiana istn. słupów na: ŻN-10/200-szt.3, E10,5/10-szt.1, E10,5/12-szt.1 i E10,5/15 szt.1 (szt. 6). Bobrowniki Bobrowniki gmina wiejska nr dzial.: 0003-Bobrownickie Pole-346/13 sprawa ZN/2799/9393MZI/2020/1902334 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 42 m (od istn. KRSN-P2/3F-NH2/R-NH00/F na dz. 346/12 i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 346/13. Szczecin Chodecz obszar wiejski 4a nr dzial.: 0019-Szczecin-7/5 sprawa ZN/2800/9393MZI/2020/2000211 Wykonanie prac budowlanych - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 dł. 24 m (od istn. słupa nr 208 na dz. 7/6) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F na dz. 7/5. Wymiana istniejącego słupa narożnego nr 208 z odciągiem na wirowany typu E10,5/4,3 szt. 1.
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się