Zlecenie 10605178 - 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki...

   
Zamówienie 10605178 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-06-10
przedmiot zlecenia
22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 22213000-6 - Magazyny 79810000-5 - Usługi drukowania 39162200-7 - Pomoce i artyk
uły szkoleniowe Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa druku i dostawy materiałów informacyjnych, szkoleniowych, konferencyjnych oraz dostawa materiałów do prowadzenia szkoleń i forów wymiany doświadczeń do siedziby Zamawiającego, zgodnie z poniższym opisem zamówienia. a) pismo Pozarządowiec • ilość: 1000 egzemplarzy x 2 numery • częstotliwość wydruku: 2 numery rocznie w okresie od czerwca do grudnia 2024 • objętość: 32 strony • format: A4, szyty zeszytowo w układzie pionowym • papier: kreda mat 130g. • uszlachetnienie: lakier zabezpieczający dyspersyjny na całości 4/4 • kolorystyka: CMYK 4/4 • druk: wysokiej jakości druk offsetowy z wiernym odzwierciedleniem barw kolorystycznych profilu CMYK FOGRA39 oraz odpowiednim doborem nafarbienia do grubości papieru. Zdjęcia zawarte w publikacji powinny zostać poddane obróbce w celu zagwarantowania najwyższe

Powstaje w kontekście projektu
FEWM.09.02-IZ.00-0004/23 - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu
branża Poligrafia, Wydawnictwa, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały dydaktyczne, czasopisma, książki, kalendarze, druki, foldery, informatory, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 22100000, 22213000, 39162200, 79810000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały dydaktyczne , czasopisma, książki, kalendarze , druki, foldery, informatory , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10670042 2024-07-16
godz. 12:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi pn.: Szkolenia ICT „szyte na miarę” dla 28 UP Miejsce realizacji usługi: województwo podkarpackie. Dokładne miejsca realizacji us...
10673689 2024-07-16
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Przygotowanie i wydruk kalendarzy na rok 2025 na potrzeby Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
10657470 2024-07-17
godz. 14:00
Dolnośląskie Zadanie Rękodzieło dla seniorów - grupa 13 osób; organizacja wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i narzędzi 10 warsztatów rękodzielniczych (plastyczne, ceramiczne, szydełk...
10662997 2024-07-19
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z zakupem przestrzeni reklamowej w prasie drukowanej ogólnopolskiej i regionalnej wraz z przeniesieniem na portal internetowy...
10686538 2024-07-22
godz. 10:00
Podlaskie Usługa druku i dostawy publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru Część 1: Usługa druku i dostawy publikacji „Największa rodzina świata” - nakład: 500 egzemplarzy. Publikacja...
10684747 2024-07-25
godz. 09:00
Podlaskie Część 1: Część nr 1 – Druk kalendarzy i teczek. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ ...
10688116 2024-07-25
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa pomocy informatycznych Dostawa zestawu pomocy do matematyki Dostawa zestawu pomocy do przyrody. Dostawa pomocy do obserwacji. Dostawa pomocy - Gra RUMMIKUB. Powstaje w kontekście p...
10686810 2024-07-26
godz. 08:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do sal szkoleniowych dla Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych w CKZiU nr 1 Bu...
10659217 2024-08-02
godz. 10:00
Podkarpackie Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie – dostawy 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, ustawienie, zamontowanie, uruchomienie wraz z wszelkimi pr...
10673378 2024-08-05
godz. 10:00
Lubuskie Dostawy druków specjalistycznych na okres 12 miesięcy Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych druków, na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ...