Zlecenie 7489464 - 2020-13 Materiały - płyty i laminaty HPL Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7489464 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-19
przedmiot zlecenia
2020-13 Materiały - płyty i laminaty HPL

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tworzyw , które zostaną dostarczone w rodzaja
ch, ilościach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego i rozliczone na podstawie masy netto i ceny (netto/brutto) za kg blachy, która została podana w ofercie.Przewidywana łącznie ilość do 50 arkuszy- Ilość zależy od ceny za j.m. dotyczącej wybranej oferty i budżetu Zamawiającego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór Dostawcy przedmiotu zamówienia na potrzeby badań przemysłowych w ramach realizacji projektu nr RPKP.01.02.01-04-047/18 pn.: ,,Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnych wykrojników. Przedmiot zamówienia Płyty i laminaty HPL
Grubości płyt:
3mm, 6mm, 10mm, 16mm, 20mm
Format minimalny 1100mm x 1500mm
Kolor dowolny.

Grubości laminatów:
0,8mm
Format minimalny 1100mm x 1500mm
Kolor dowolny.
Przewidywana łącznie ilość do 50 arkuszy- Ilość zależy od ceny za j.m. dotyczącej wybranej oferty i budżetu Zamawiającego.
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża materiały budowlane
kody CPV 19000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się