Zlecenie 7489462 - 2020-12 Materiały - tworzywa PCW Przedmiotem zamówienia...

   
Zamówienie 7489462 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-19
przedmiot zlecenia
2020-12 Materiały - tworzywa PCW

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów- tworzyw sztucznych, które zostaną dostar
czone w rodzajach, ilościach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego i rozliczone na podstawie masy netto i ceny (netto/brutto) za jednostkę miary, która została podana w ofercie. Przewiduje się łącznie zakup do 50 płyt.Ilość zależy od ceny za j.m. dotyczącej wybranej oferty i budżetu Zamawiającego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór Dostawcy przedmiotu zamówienia.
Zapytanie ofertowe jest przeprowadzone przez Zamawiającego na potrzeby realizacji prac przemysłowych w ramach projektu nr RPKP.01.02.01-04-047/18 pn.: ,,Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnych wykrojników. Przedmiot zamówienia Zamówienie dotyczy dostawy tworzyw sztucznych:
PCW Spienione Light, Standard:
Grubości:
3mm, 5mm, 10mm
Format minimalny 1100mm x 1500mm
Kolor dowolny.

PCW twarde:
Grubości:
1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm
Format minimalny 1100mm x 1500mm
Kolor dowolny.
Przewiduje się łącznie zakup do 50 płyt.Ilość zależy od ceny za j.m. dotyczącej wybranej oferty i budżetu Zamawiającego.
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża materiały budowlane
kody CPV 19000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się