Zlecenie 7489457 - 2020-07 - Materiały - Płyty wzmacniane włóknem szklanym ...

   
Zamówienie 7489457 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-19
przedmiot zlecenia
2020-07 - Materiały - Płyty wzmacniane włóknem szklanym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów - tworzyw sztuczn
ych, które zostaną dostarczone w rodzajach, ilościach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego i rozliczone na podstawie masy netto i ceny (netto/brutto) za jednostkę miary, która została podana w ofercie. Przewidywana łączna ilość do 50 arkuszy.Ilość zależy od ceny za j.m dotyczącej wybranej oferty i budżetu Zamawiającego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór Dostawcy przedmiotu zamówienia.
Zapytanie ofertowe jest przeprowadzone przez Zamawiającego na potrzeby realizacji prac przemysłowych w ramach projektu nr RPKP.01.02.01-04-047/18 pn.: ,,Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnych wykrojników Przedmiot zamówienia Zamówienie dotyczy dostawy tworzyw sztucznych:
Płyty epoksydowe typu np. Pertinax, zbrojone podwójną siatką w grubościach:
0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1,00 mm.
Tolerancja wykonania /- 0,03 mm
Format minimalny: 1000 mm x 1000 mm
Przewidywana łączna ilość do 50 arkuszy.Ilość zależy od ceny za j.m. dotyczącej wybranej oferty i budżetu Zamawiającego.
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża materiały budowlane
kody CPV 19000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się