Przetarg 9937441 - 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:...

   
Analizuj Zamówienie 9937441 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poszerzenie bazy sportowo- rekreacyjnej w Jankowie ” obejmująca swym zakre
sem zagospodarowanie terenu wokół wiaty biesiadnej wolnostojącej na działce nr 87/34 obręb Jankowo, gm. Pakość. Zakres zamówienia obejmuje:- wykonanie nowych nawierzchni chodników, dojazdów i ścieżek utwardzonych do istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,- wykonanie utwardzenia nawierzchni istniejącego parkingu wzdłuż drogi gminnej,- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi i sprawnościowymi,- montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych,- wykonanie i montaż ogrodzenia zewnętrznego wraz z furtkami i bramami,- wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych,- montaż masztu flagowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki (zamieszczone na platformie): dokumentacja projektowa oraz wzór umowy.Przedmiary robót załączone do SWZ stanowią jedynie element pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia- mają charakter informacyjny. Zawarte w przedmiarach pozycje mają być pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną oraz innymi dokumentami zamówienia zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

ZP.271.1.9.2023.MG

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00413195/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-28 10:00
Po zmianie:
2023-10-03 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-28 10:30
Po zmianie:
2023-10-03 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-27
Po zmianie:
2023-11-01
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 43325000, 45000000, 45111200, 45112720, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10678334 2024-08-01
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach inwestycji „Przebudowa dróg w Gminie Wyśmierzyce”:Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej 110619W:W ramach zada...
10678549 2024-08-01
godz. 12:00
Lubelskie Budowa dróg gminnych oraz dróg dla pieszych na terenie Gminy Biłgoraj Część 1: . część 1 zamówienia - „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Biłgoraj”, której zakres i rodz...
10680227 2024-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616P na odcinku Moskurnia-Lipka”.2. Szczegółowy zakres ...
10677280 2024-08-02
godz. 12:00
Lubelskie Zagospodarowanie centrum miejscowości Batorz Pierwszy I.2214.6.2024
10678314 2024-08-07
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałką wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych”, 2. W ramach zamówienia przewiduje si...
10683681 2024-08-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku” Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku w...
10666927 2024-08-13
godz. 11:00
Śląskie Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z rozbudową ulicy ...
10684533 2024-08-19
godz. 08:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zabytkowe cmentarze na terenie gminy Przemków – wykonanie i remont ogrodzeń i alejek głównych”. Przedmiot umowy obejmuje remont...
10661981 2024-08-19
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest realizowane w trybie zaprojektuj i buduj zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do terenów inwestycyjnych strefy „Dworzysko” w Rzeszowie” w rama...
10681762 2024-12-17
godz. 10:00
Mazowieckie Nowe oblicze Rostkowa - miejsca kultu Św. Stanisława Kostki Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i adaptacji obiektów oraz zagospodarowania terenu wok...