Zlecenie 10122035 - 1.Przedmiotem zamówienia Wykonanie przeglądów budowlanych...

   
Zamówienie 10122035 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-30
przedmiot zlecenia
1.Przedmiotem zamówienia Wykonanie przeglądów budowlanych półrocznych, rocznych i pięcioletnich w budynkach będących w zasobach ZB
iLK w roku 2024. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli 156 obiektów w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. a i b ustawy Prawo budowlane; 2)dwukrotne przeprowadzenie okresowej półrocznej kontroli 2 obiektów (4 przeglądy) wraz ze zgłoszeniem do nadzoru budowlanego w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane; 3)przeprowadzenie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli 25 obiektów w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. a i b oraz pkt. 2 (w części - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia) ustawy Prawo budowlane; 4)sporządzenie protokołów z przeprowadzonej kontroli (podpisanych przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe) oraz sporządzenie zaleceń na podstawie przeprowadzonych kontroli i badań w tym określenie szacunkowej wielkości usterek. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia oraz Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10279582 2024-02-29
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie rocznych i półrocznych przeglądów kominowych w jednostkach SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
10268638 2024-02-29
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu...
10235225 2024-03-01
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa i montaż urządzeń myjni przejazdowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem niezbędnych robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na terenie ZRP ...
10241367 2024-03-04
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przełożenia sieci wodociągowej DN 200 L ca 70m w ul. Długiej odc. Ludowa – Guzikowa w Pruszkowie Opracowanie dokumentacji projekt...
10268436 2024-03-04
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego ośmiu obiektów Przychodni Lekarskich SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście w zakresie wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt. 1) Prawa budo...
10276251 2024-03-05
godz. 08:00
Śląskie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „DOSTOSOWANIE ORAZ WYPOSAŻENIE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. JEDNOŚCI 10 W SOSNOWCU NA CE...
10276623 2024-03-06
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu technicznego w planowanej lokalizacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Prz...
10268864 2024-03-08
godz. 10:00
Lubuskie BUDOWA SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH W AGLOMERACJI ZBĄSZYNEK ETAP I i II Część 1: 1) Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: część 1 – Roboty budowla...
10277042 2024-03-11
godz. 12:00
Zachodniopomorskie ZO/4/GSDT/2024 „Wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowi...
10247584 2024-03-15
godz. 11:00
Podkarpackie Inżynier Kontraktu dla Przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA INSTALACJI ODZYSKU ENERGII Z FRAKCJI ENERGETYCZNEJ ODPADÓW (RDF, PRE-RDF) W STALOWEJ WOLI” Przedmiotem zamówienia jest na świad...