Zlecenie 7391616 - 1/MOST/2020 FUNDACJA SYNERGIUM (dalej „Zamawiający”),...

   
Analizuj Zamówienie 7391616 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-18
przedmiot zlecenia
1/MOST/2020

FUNDACJA SYNERGIUM (dalej „Zamawiający”), na terenie województwa lubelskiego, powiatu puławskiego, gminy Na
ęczów, w ramach realizacji projektu „MOST DO AKTYWNEJ PRZYSZŁOŚCI”, nr projektu RPLU.11.01.00-06-0042/18 planuje zrealizowanie USŁUG, tj.
I. Wsparcia w zakresie diagnozy nozologicznej,
II. Wsparcia psychologicznego w zakresie diagnozy problemowej,
III. Wsparcia w zakresie dialogu motywującego,
IV. Wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego,
V. Wsparcia w formie specjalistycznego programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego
dla 40 uczestników/czek projektu (klientów/tek doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) (części I, II, III, V), dla 15 uczestników/czek projektu (część IV).
Powyższe usługi będą realizowane na terenie gminy Nałęczów, powiat puławski, województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscu, w którym będzie realizowana usługa.
W ramach projektu będą gwarantowane wynajęte sale dostosowane do potrzeb indywidualnego kontaktu.
Częstotliwość form wsparcia: ustalana na bieżąco do specyfiki i potrzeb uczestników/czek projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8:00 a 20:00. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach udzielania wsparcia na jeden dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań. Cel zamówienia 1. Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który udzieli 40 uczestnikom/czkom projektu (klientom/tkom doświadczającym trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) wsparcia w zakresie diagnozy nozologicznej w terminie od 06.04.2020 roku do 31.12.2022 roku.
2. Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który udzieli 40 uczestnikom/czkom projektu (klientom/tkom doświadczającym trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) wsparcia psychologicznego w zakresie diagnozy problemowej w terminie od 06.04.2020 roku do 31.12.2022 roku.
3. Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który udzieli 40 uczestnikom/czkom projektu (klientom/tkom doświadczającym trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) wsparcia w zakresie dialogu motywującego w terminie od 06.04.2020 roku do 31.12.2022 roku.
4. Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który udzieli 15 uczestnikom/czkom projektu (klientom/tkom doświadczającym trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego w terminie od 06.04.2020 roku do 31.12.2022 roku.
5. Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który udzieli 40 uczestnikom/czkom projektu (klientom/tkom doświadczającym trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) wsparcia w formie specjalistycznego programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego w terminie od 06.04.2020 roku do 31.12.2022 roku. Przedmiot zamówienia FUNDACJA SYNERGIUM (dalej „Zamawiający”), na terenie województwa lubelskiego, powiatu puławskiego, gminy Nałęczów, w ramach realizacji projektu „MOST DO AKTYWNEJ PRZYSZŁOŚCI”, nr projektu RPLU.11.01.00-06-0042/18 planuje zrealizowanie USŁUG, tj.
I. Wsparcia w zakresie diagnozy nozologicznej,
II. Wsparcia psychologicznego w zakresie diagnozy problemowej,
III. Wsparcia w zakresie dialogu motywującego,
IV. Wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego,
V. Wsparcia w formie specjalistycznego programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego
dla 40 uczestników/czek projektu (klientów/tek doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) (części I, II, III, V), dla 15 uczestników/czek projektu (część IV).
Powyższe usługi będą realizowane na terenie gminy Nałęczów, powiat puławski, województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscu, w którym będzie realizowana usługa.
W ramach projektu będą gwarantowane wynajęte sale dostosowane do potrzeb indywidualnego kontaktu.
Częstotliwość form wsparcia: ustalana na bieżąco do specyfiki i potrzeb uczestników/czek projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8:00 a 20:00. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach udzielania wsparcia na jeden dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.
branża Edukacja, szkolenia, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża kursy i szkolenia inne, pomoc społeczna
kody CPV 85121270
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się