Przetarg 8943474 - 1.1.Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo -...

   
Analizuj Zamówienie 8943474 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-31
przedmiot ogłoszenia
1.1.Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000l dla Ochotniczej S
traży Pożarnej w Pikulicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ. 1.2.W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia na własny koszt przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu umowy. Szczegóły opisane w załączniku numer 7 projektowane postanowienia Umowy.

OSP.5543.1.2022
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34114000, 34144210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9002641 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY WOLBÓRZ 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie”.2. Przedmiotem zamówienia jes...
8995959 2022-07-07
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA. Samochód dla OSP w Racławówce 3. Przedmiot zamówienia:3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego śr...
9013841 2022-07-08
godz. 12:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TYCHOWIE STARYM Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
8985588 2022-07-11
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W RADOMSKU Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu typu mikro śmieciarka, fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021r., zarejestrowana, do odbioru i transportu odpad. komunalnych...
9002655 2022-07-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY RĘCZNO Dostawa ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną Część 1: sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w pełni sprawnego i gotowego do eksploatac...
9018763 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ZGORZELEC Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec Część 1: CZĘŚĆ I: Budowa linii do segregacji odpadów – w formule zaprojektuj i wybuduj:1) Przedmiotem ww. Czę...
9005592 2022-07-26
godz. 10:00
BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE Dostawa dwóch ambulansów 4x4 typu C na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Numer referencyjny: 2/D/ZP/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa dw...
9002448 2022-07-28
godz. 10:30
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH Dostawa 7 samochodów osobowych w policyjnej wersji NIEoznakowanej segment „C” z napędem elektrycznym Numer referencyjny: 49/PN/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowy...
9015146 2022-08-03
godz. 10:00
GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. „Zakup zestawu utrzymania zimowego" Numer referencyjny: U/20/DTO/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu specjalnego tj. lotniskowego zestawu...
9018206 2022-08-03
godz. 10:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W KRAKOWIE „Zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudowami hakowymi i dodatkowym wym...