Przetarg 8872317 - 1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 8872317
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrze
czu.1.2. Zakres obejmuje:1) budowa jezdni i skrzyżowań;2) budowa zjazdów;3) budowa chodnika;4) budowa progów zwalniających;5) oczyszczenie, remont, regulacja wszystkich urządzeń kanalizacji deszczowej;6) budowa oświetlenia drogowego;7) oznakowanie pionowe i poziome.1.3. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez „RAMIKO” Radosław Ostraszewski.1.4. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z czym terminowość przedmiotowej inwestycji jest sprawą nadrzędną.

WRG.271.12.2022
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne
kody CPV 45232130, 45233220, 45233222, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8913827 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY W RZECZNIÓW Budowa Kanalizacji w Gminie Rzeczniów 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Budowa kanalizacji w GminieRzeczniów.4.3 Zakres świadczenia wykonawcy obe...
8919261 2022-06-06
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE Cz 1 Rozbudowa dk 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w m. Bukowa w km 153+931 Cz 2 Rozbudowa dk 73 wraz z budową mostu przez potok Słony w m. Brzostek w km 147+633 Część 1: Przedm...
8918625 2022-06-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY GORAJ Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109151L dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Kondraty 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109151L w m...
8920048 2022-06-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKAŁA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego przy Szkole Podstawowej w Minodze na boisko szkolne wielofunkcyj...
8920137 2022-06-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY ULAN-MAJORAT Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrzyszewie 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane na zadaniu pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej 10218...
8886641 2022-06-07
godz. 12:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Modernizacja wybranych dworców na linii kolejowej 213 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Jastarnia. 2. Opis przedmiotu zamówienia st...
8923575 2022-06-09
godz. 09:00
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE Przebudowa DW 205 odc. Polanów - Bobolice 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa DW 205 odc. Polanów – Bobolice”.2. Zakres zadania obejmuje: frezowanie nawierzchni bitumicznych; wykonan...
8902940 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Rozbud/przebud ul.Pomorskiej na odc.od rej.ul.Juhasowej do ul.Mileszki oraz ul.Mileszki na odc.od ul.Pomorskiej do ul.Bratkowej wraz z bud.kanaliz.deszczowej oraz bud.kanaliz.sanitar.i sieci...
8919167 2022-06-27
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA REMONT NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ; ŚRODA ŚLĄSKA UL. GÓRNA 2
8896782 2022-07-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEZIORANY Remont drogi gminnej publicznej Wójtówko - Modliny 1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i remont drogi gminnej na odcinku Wójtówko - Modliny w gminie Jeziorany.2. Na przedmiot zamówien...