Przetarg 10630321 - 1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca...

   
Analizuj Zamówienie 10630321 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-18
przedmiot ogłoszenia
1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na teren
ie Gminy Mniszków.”2. Przedmiot umowy obejmuje następujące zadania: Zadanie 1 Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie – Małe Końskie.Zadanie 2 Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe -Zarzęcin. Zadanie 3 Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce.Zadanie 4 Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajączków – Bukowiec nad Pilicą.Zakres robót, m.in.: - remont i przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych w istniejących pasach drogowych poprawiających parametry bezpieczeństwa oraz parametry techniczno - użytkowe, - poszerzenie jezdni do parametrów określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych w zależności od ich kategorii, - wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, -utwardzenie poboczy lub ciągów pieszo – jednych w pasach zabudowy wsi, - wykonanie systemów odwadniających drogi, - wymiana i wykonanie przepustów, odmulenie istniejących rowów, -przebudowa zjazdów,- wykonanie przejść dla pieszych zastosowaniem najnowszych rozwiązań w tym zakresie poprawiających bezpieczeństwo użytkowników drogi.Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia określony został w zgłoszeniu robót, uproszczonej dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót, stanowiących załączniki niniejszej specyfikacji.W przypadku stwierdzenia braku danych lub różnic w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

ZP.271.2.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00392514/01 z dnia: 2024-07-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-03 11:00
Po zmianie:
2024-07-08 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-03 11:30
Po zmianie:
2024-07-08 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-08-01
Po zmianie:
2024-08-06


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00400274/01 z dnia: 2024-07-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-08 11:00
Po zmianie:
2024-07-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-08 11:30
Po zmianie:
2024-07-09 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-08-06
Po zmianie:
2024-08-07
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10642655 2024-07-31
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie alejek na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Ruścu (gmina Rusiec, powiat bełchatowski, woj. łódzkie).
10686518 2024-08-01
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Pecyna 1) Przedmiot zamówienia stanowi budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gm...
10679770 2024-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w miejscowości Złotniki 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie...
10677280 2024-08-02
godz. 12:00
Lubelskie Zagospodarowanie centrum miejscowości Batorz Pierwszy I.2214.6.2024
10680158 2024-08-05
godz. 12:00
Śląskie Budowa i przebudowa dróg lokalnych w dzielnicy Rogoźna w mieście Żory w ramach projektu dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Część 1:...
10669957 2024-08-07
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie nidzickim z podziałem na 4 części Część 1: Część nr 1 – Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś DmochyCPV - 450...
10685836 2024-08-09
godz. 10:00
Pomorskie Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Łebie – etap I 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Kwiatkowskiego w Łebie – etap I. 2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektow...
10667715 2024-08-13
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy 1. Inwestycja obejmuje rewitalizację terenów nadrzecznych na lewym brzegu rzeki Brdy, na odcinku od ulicy Żabiej do okolic ...
10682693 2024-08-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie – Etap I” realizowany w ramach zadania pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Przedmiot...
10638611 2025-06-20
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa ulicy Dolnej w Starej Łomży przy Szosie wraz z infrastrukturą techniczną i z adaptacją terenów przyległych w celu przystosowania ich do zmian klimatu.1. Zakres przedmiotu za...