Zlecenie 8889224 - 1) Ustalenie wartości działki nr 173/4 o powierzchni...

   
Zamówienie 8889224 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-09
przedmiot zlecenia
1) Ustalenie wartości działki nr 173/4 o powierzchni 0,1068 ha, położonej w Popiełewie gm. Połczyn-Zdrój, obręb ewidencyjn
y Popielewo, opisanej w Kw. Nr K02B/00024110/0, będącej własnością osób fizycznych. Działka będzie przedmiotem zamiany z Gmina Połczyn-Zdrój.
2) Ustalenie wartości działki nr 30/3 o powierzchni 0,0698 ha, położonej w Szeligowie gm. Połczyn-Zdrój, obręb ewidencyjny Szeligowo, opisanej w Kw. Nr K02B/00000319/1, będącej własnością osoby fizycznej. Działka będzie przedmiotem nabycia przez Gminę Połczyn-Zdrój od osoby fizycznej.
3) Ustalenie wartości działek nr 32/1 o powierzchni 0,0210 ha i nr 32/2 o powierzchni 0,0250 ha, położonych w Szeligowie gm. Połczyn-Zdrój, obręb ewidencyjny Szeligowo, opisanych w Kw. Nr K02B/00019339/3, będących własnością osób fizycznych. Działki będą przedmiotem nabycia przez Gminę Połczyn-Zdrój od osób fizycznych.
4) Ustalenie wartości działki nr 30/5 o powierzchni 0,1839 ha, położonej w Szeligowie gm. Połczyn-Zdrój, obręb ewidencyjny Szeligowo, opisanej w Kw. Nr K02B/00006318/6. będącej własnością osoby fizycznej. Działka będzie przedmiotem nabycia przez Gminę Połczyn-Zdrój od osoby fizyczną.
5) Ustalenie wartości nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej, stanowiącej działkę nr 5/14 o powierzchni 0,8000 ha, położonej w Połczynie-Zdroju w obrębie ewidencyjnym 007 Połczyna-Zdroju, będącej własnością osób fizycznych, opisaną w Kw Nr K02B/00015223/9.
6) Ustalenie jednorazowej odpłatności z tytułu ustalenia służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna na nieruchomości położonej w miejscowości Przyrowo, obręb ewidencyjny Dziwogóra gm. Połczyn-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 103, stanowiącej własność Gminy Połczyn-Zdrój. Służebność przesyłu polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia:
1) kabla elektroenergetycznego 0,4 kV o długości 68 mb i szerokości 0,5 m;
2) szafy pomiarowej o wymiarach 0,8m x 0,25m - 1 szt;
3) złącza kablowego o wymiarach 0,8m x 0,25m - 1 szt.
7) Ustalenie jednorazowej odpłatności z tytułu ustalenia służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna na nieruchomości położonej w miejscowości Połczyńska, obręb ewidencyjny Połczyńska gm. Połczyn-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 21, stanowiącej własność Gminy Połczyn-Zdrój. 3. Służebność przesyłu polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia:
1) kabla elektroenergetycznego 0,4 kV o długości 144 mb i szerokości 0,5 m;
2) szafy pomiarowej o wymiarach 0,8m x 0,25m - 1 szt.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8925589 2022-05-26
godz. 07:15
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE Wykonanie operatów szacunkowych dla n/w obiektów budowlanych: 1. schody wejściowe do budynku mieszkalnego - Jastrzębie-Zdrój ul. Olszowa 28B (wn. nr 73/21), 2. elewacja budynku mieszkalnego ...
8914179 2022-05-26
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RADOM Usługa sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach Traugutta oraz Wielkopols...
8904473 2022-05-30
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY OLECKO Zaproszenie do złożenia oferty
8928781 2022-05-31
godz. 11:00
URZĄD GMINY ŚWIERKLANIEC Wykonanie pomiaru powykonawczego budynku garażonego OPS Nowe Chechło
8926424 2022-05-31
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 1 operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, która na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadz...
8930013 2022-05-31
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości niezabudowanej położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Brylantowej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 877/2 w ob...
8923463 2022-06-01
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI Wycena 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/24 o pow 0,4558 ha, obręb 6-HSW, gm. Stalowa Wola, do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu
8903180 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRAKÓW Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową (9 części) – edycja 6/22 Numer referencyjny: OR-10.271.41.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów sz...
8920480 2022-06-02
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ Świadczenie usług wyceny dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
8920817 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY WRĘCZYCA WIELKA Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 1 o pow. 0,9921 ha położonego w obrębie Puszc...