Zlecenie 7557641 - 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu...

   
Analizuj Zamówienie 7557641 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-26
przedmiot zlecenia
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w zakresie czynności lekarza
w Oddziale Anestezjologii i In
tensywnej Terapii - ordynacja i/lub dyżury, zakładanie portów naczyniowych, praca w zespole leczenia żywieniowego.
III.2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w zakresie czynności lekarza
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ordynacja i/lub dyżury wraz z kierowaniem pracą Oddziału.
III.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w zakresie czynności lekarza
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ordynacja i/lub dyżury wraz z zastępstwem kierującego pracą lekarzy Oddziału, wykonywanie czynności przewodniczącego Zespołu Terapeutycznego.
III.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej-ordynacja i/lub dyżury wraz z pełnieniem zadań zastępcy kierującego Oddziałem oraz kierowaniem Pracownią Elektrofizjologii, Pracownią Elektroterapii, Pracownią Echokardiografii, Pracownią Kardiologii Inwazyjnej, Pracownią Hemodynamiczną.
III.5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej -ordynacja i/lub dyżury wraz z kierowaniem pracą Oddziału.
III.6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Otolaryngologii-ordynacja i/lub dyżury, dyżury pod telefonem oraz świadczenie usług w ramach przyjazdu z dyżuru pod telefonem na wezwanie.
III.7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Otolaryngologii-ordynacja i/lub dyżury, dyżury pod telefonem oraz świadczenie usług w ramach przyjazdu z dyżuru pod telefonem na wezwanie wraz
z kierowaniem pracą Oddziału.
III.8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Chirurgii Dziecięcej-dyżury.
III.9. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Urologii-ordynacja i dyżury pod telefonem oraz świadczenie usług w ramach przyjazdu z dyżuru pod telefonem na wezwanie.
III.10. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Urologii-ordynacja i dyżury pod telefonem, świadczenie usług w ramach przyjazdu z dyżuru pod telefonem na wezwanie wraz z kierowaniem pracą lekarzy Oddziału.
III.11. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Dermatologii-ordynacja.
III.12. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym-ordynacja i dyżury.
III.13. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym-ordynacja i dyżury wraz z zastępstwem kierującego pracą lekarzy Oddziału.
III.14. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym-ordynacja i/lub dyżury, odczytywanie i opisywanie badań EEG, wykonywanie neurologicznych badań profilaktycznych.
III.15. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Okulistyki-ordynacja wraz z kierowaniem pracą lekarzy Oddziału, procedury wykonywane na wezwanie oraz praca w Poradni Okulistycznej.
III.16. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Położnictwa i Ginekologii-ordynacja i/lub dyżury.
III.17. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Położnictwa i Ginekologii -ordynacja
i dyżury, w tym dyżury na wezwanie wraz z kierowaniem pracą lekarzy Oddziału.
III.18. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Położnictwa i Ginekologii -ordynacja
i dyżury wraz z zastępstwem lekarza kierującego pracą Oddziału.
III.19. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Pediatrii oraz w SOR Pediatrycznym-ordynacja i/lub dyżury.
III.20. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Pediatrii oraz w SOR Pediatrycznym-ordynacja i dyżury wraz z kierowaniem pracą lekarzy Oddziału Pediatrii.
III.21. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
- ordynacja i/lub dyżury.
III.22. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Zespołach Ratownictwa Medycznego-Karetka Specjalistyczna S.
III.23. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Onkologicznej, Chemioterapii Ambulatoryjnej, Oddziale Chemioterapii-Chemioterapii Dziennej.
III.24. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Onkologicznej, Chemioterapii Ambulatoryjnej, Oddziale Chemioterapii-Chemioterapii Dziennej wraz z kierowaniem pracą lekarzy Poradni Onkologicznej, Chemioterapii Ambulatoryjnej oraz Oddziału Chemioterapii-Chemioterapii Dziennej.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się