Przetarg 7754099 - 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w...

   
Analizuj Zamówienie 7754099 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-14
przedmiot ogłoszenia
1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białobrzegach - uzbrojenie działek budowlanych” 2) „Przebudowa sieci
wodociągowej w Białobrzegach”

3. Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia pn.:
a) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białobrzegach – uzbrojenie
działek budowlanych”
- włączenie do wodociągu o śr. 160 mm na działce nr ewid. 1811/8 w Białobrzegach,
- rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE160 mm o długości 512,0 m
- budowę hydrantów przeciwpożarowych DN100 ( ilość 5szt.) i armatury podziemnej,
- włączenie do kanalizacji sanitarnej o średnicy dn200 mm na działce nr ewid. 1811/7
w Białobrzegach oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu jako pkt. K4,
- włączenie do kanalizacji sanitarnej o średnicy dn200 mm na działce nr ewid. 1811/6
w Białobrzegach oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu jako pkt. S2,
- budowę dwóch nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC dn200 na odcinku K4-K11 i na odcinku S2- S5 o długości 530,0m
b) „Przebudowa sieci wodociągowej w Białobrzegach”
- włączenie do istniejącego wodociągi o śr. 160 mm na działce nr ewid. 2572/13 i 2572/93,
- przebudowę sieci wodociągowej z rur PE fi 160mm zgodnie z projektem budowlanym,
- budowę armatury podziemnej,
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45231300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się