Przetarg 10063059 - 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej...

   
Analizuj Zamówienie 10063059 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-07
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim2
. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SWZ obejmuje:- badania profilaktyczne, - profilaktykę zdrowotną,- konsultacje medyczne i diagnostykę,- szczepienia,- pomoc doraźną,- rehabilitację,- inne usługi.3. Zamawiający przewiduje 3 rodzaje pakietów oraz badania z zakresu medycyny pracy dla niżej wymienionych ilości osób:- Pakiet nr 1 dla 58 osób , w tym: 54 dla pracownika, 4 dla pracownika 1 osoba, - Pakiet Nr 2 dla 20, w tym: 15 dla pracownika, 4 dla pracownika 1 osoba, 1 pakiet rodzinny (pracownik z rodziną) - Pakiet Nr 3 dla 48, w tym: 19 dla pracownika, 15 dla pracownika 1 osoba, 14 pakiet rodzinny (pracownik z rodziną)oraz medycyna pracy dla 126 pracowników.4. Zamawiający przewiduje, możliwość wystąpienia zapotrzebowania na pakiety dla następujących osób:- współpracownik, - współpracownik 1 osoba,- współpracownik z rodziną (pakiet rodzinny),5. Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników oraz innych osób uprawnionych (o których mowa w załączniku nr 1 do SWZ) Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim podzielone jest na 3 rodzaje pakietów medycznych:- podstawowy (pakiet nr 1)- rozszerzony (pakiet nr 2)- kompleksowy (pakiet nr 3)wraz z medycyną pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego (medycyna pracy zawarta jest we wszystkich pakietach przypisanych dla pracownika Urzędu Miejskiego).6. Usługi świadczone w ramach Medycyny Pracy mają być zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, a także zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i innymi przepisami obowiązującymi pracodawcę w zakresie medycyny pracy. 7. Na chwilę obecną 3 osoby w wieku powyżej 70 lat korzystają z pakietów zdrowotnych, (w czasie trwania umowy Zamawiający przewiduje maksymalną ilość osób w wieku powyżej 70 lat nie więcej niż 5% ogółu korzystających z pakietów zdrowotnych). 8. Na załącznik nr 1 do SWZ składają się:- szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia, w tym opis zakresu 3 pakietów- wykaz narażeń z zakresu medycyny pracy

RZP.271.41.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00482841/01 z dnia: 2023-11-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-15 11:00
Po zmianie:
2023-11-16 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-15 12:00
Po zmianie:
2023-11-16 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-14
Po zmianie:
2023-12-15


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494705/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 11:00
Po zmianie:
2023-11-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:00
Po zmianie:
2023-11-22 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-21


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00501626/01 z dnia: 2023-11-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-22 11:00
Po zmianie:
2023-11-27 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:00
Po zmianie:
2023-11-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-21
Po zmianie:
2023-12-26
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85100000, 85121000, 85121100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10120226 2023-12-13
godz. 12:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI przeprowadzenie badań lekarskich, specjalistycznych badań lekarskich w tym psychologicznych badań lekarskich i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wydanie odpowiednich zaświadcz...
10121728 2023-12-13
godz. 15:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE Udzielanie świadczeń; zakres I - dyżury pediatryczne w Klinice Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia, zakres II - dyżury neurochirurgiczne w Klinice Neurochirurgii
10115739 2023-12-14
godz. 00:00
ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ na obszarze województwa: 26 ŚWIĘTOKRZYSKIE
10124867 2023-12-14
godz. 15:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNA PRZYCHODNIA NOWA WIEŚ WIELKA Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. porad lekarskich w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 2. porad lekarskich/zabiegi w ramach ginekologii i położnictwa 3. świadczeń stomatolog...
10122412 2023-12-15
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych
10055770 2023-12-18
godz. 15:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ustce w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. -kontrakt dla lekarza p...
10055811 2023-12-18
godz. 15:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. -kontrakt dla...
10089903 2023-12-19
godz. 09:00
CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU Usługa zabezpieczenia medycznego w ramach realizacji obowiązku wynikającego z §39 ust. 3 i § 52 Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego z dnia 16 marca 2017 r. (t.j....
10114872 2023-12-21
godz. 13:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z I...
10116844 2024-01-25
godz. 11:00
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE-ZDROJU Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Tere...