Zlecenie 7484199 - 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia...

   
Analizuj Zamówienie 7484199 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby wodniackiej bazy turystycznej w ramach projektu pn. „W
krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na osiem zadań, w ramach których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną przez wykonawcę liczbę zadań (części), tj.:

ZADANIE 1.
Zakup i dostawa łodzi motorowej typu RiB (Rigid Inflatable Boat) – szt. 1
ZADANIE 2.
Zakup i dostawa łodzi żaglowych typu Optimist – szt. 20
Zadanie nr 3.
Zakup i dostawa małych łodzi motorowych typu RiB (Rigid Inflatable Boat) – szt. 4
Zadanie nr 4.
Zakup kajaków z kompletem wioseł – szt. 20
Zadanie nr 5:
Zakup i dostawa rowerów wodnych - szt. 4
Zadanie nr 6.
Zakup i dostawa łodzi żaglowych typu Omega – szt. 4
Zadanie nr 7.
Zakup i dostawa przyczepy kajakowej - szt. 1
Zadanie nr 8.
Zakup i dostaw sprzętu asekuracyjnego i ratunkowego dla przystani:
a) Koła ratunkowe – 8 szt.
b) Koła ratunkowe wraz ze stojakiem outdoor – 2 szt.
c) boje SP - 6 szt.
d) rzutki ratownicze 10 szt.
e) żerdzie ratownicze 4 szt.
f) kamizelki asekuracyjne 120 szt., wymagania (w zależności od rozmiarów producenta, w przybliżeniu):
- 20 szt wyporność do 40 kg
- 40 szt wyporność 40-50 kg
- 40 szt wyporność 50-60 kg
- 20 szt wyporność pow. 60 kg
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań wymienionych w pkt 2 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania, tj. w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.
4. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej przez siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy.
5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby wodniackiej bazy turystycznej w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby wodniackiej bazy turystycznej w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na osiem zadań, w ramach których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną przez wykonawcę liczbę zadań (części), tj.:

ZADANIE 1.
Zakup i dostawa łodzi motorowej typu RiB (Rigid Inflatable Boat) – szt. 1
ZADANIE 2.
Zakup i dostawa łodzi żaglowych typu Optimist – szt. 20
Zadanie nr 3.
Zakup i dostawa małych łodzi motorowych typu RiB (Rigid Inflatable Boat) – szt. 4
Zadanie nr 4.
Zakup kajaków z kompletem wioseł – szt. 20
Zadanie nr 5:
Zakup i dostawa rowerów wodnych - szt. 4
Zadanie nr 6.
Zakup i dostawa łodzi żaglowych typu Omega – szt. 4
Zadanie nr 7.
Zakup i dostawa przyczepy kajakowej - szt. 1
Zadanie nr 8.
Zakup i dostaw sprzętu asekuracyjnego i ratunkowego dla przystani:
a) Koła ratunkowe – 8 szt.
b) Koła ratunkowe wraz ze stojakiem outdoor – 2 szt.
c) boje SP - 6 szt.
d) rzutki ratownicze 10 szt.
e) żerdzie ratownicze 4 szt.
f) kamizelki asekuracyjne 120 szt., wymagania (w zależności od rozmiarów producenta, w przybliżeniu):
- 20 szt wyporność do 40 kg
- 40 szt wyporność 40-50 kg
- 40 szt wyporność 50-60 kg
- 20 szt wyporność pow. 60 kg
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań wymienionych w pkt 2 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania, tj. w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.
4. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje
nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej przez siebie formie). Obowiązek wykazania,
że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy.
5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne.
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża artykuły, osprzęt, sprzęt i instalacje p-poż, sprzęt pływający, maszyny i sprzęty inne, sprzęt sportowy
kody CPV 34223300, 34515000, 34522000, 34522100, 34522700, 35110000, 35112000, 37412000, 39525300, 42111100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się