Przetarg 9955613 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania...

   
Analizuj Zamówienie 9955613 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski -
granica powiatu - etap I” zgodnie z warunkami zamówienia i dokumentacją projektową. Remont drogi powiatowej nr 1817 O zostanie wykonana na odcinku ok 623 mb w granicach istniejącego pasa drogowego obejmującego w swoim zakresie wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej poprzez zabudowę nowego pakietu warstw bitumicznych.Zakres robót obejmuje między innymi:1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,2) roboty ziemne i przygotowanie terenu,3) wzmocnienie podłoża metodą stabilizacji,4) wykonanie warstw bitumicznych,5) docelowe oznakowanie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja określająca przedmiot zamówienia stanowiąca załącznik nr 10 do swz.

ZP.272.12.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego
kody CPV 45000000, 45110000, 45233222, 45233252, 45233290
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10131571 2023-12-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY JEŻEWO Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo Część 1: Część I Budowa drogi gminnej – ul. Na Wężowcu – I EtapBudowa I etapu drogi ul. Na Wężowcu jest zlokalizowana w województwie kujawsko – ...
10132432 2023-12-21
godz. 11:00
URZĄD GMINY LIMANOWA Remont drogi gminnej nr 340462K Mordarka (od Polnej) - Sarczyn w km od 0+000 do 2+640 w miejscowości Mordarka, Gmina Limanowa 1) Przedmiotem zamówienia jest remont drogi nr 340462K Mordarka...
10085138 2023-12-21
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków podświetlanych, aktywnych znaków i urządzeń brd oraz wymiana sterowników sygnalizacji, zlokalizowa...
10133515 2023-12-21
godz. 11:30
URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE "Przebudowa Rynku w zakresie zieleni". „Przebudowa Rynku w zakresie zieleni”, zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 8 do ...
10138848 2023-12-22
godz. 08:00
BSSTC.PL SP. Z O.O. Wykonanie kompleksowych robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych na podstawie opracowanego projektu konstrukcyjno-architektonicznego na potrzeby realizacji projektu "Przeprowadzen...
10138346 2023-12-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa międzypokoleniowego parku rekreacji przy ul. Stolemów w Gdyni. 2. Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie robót w zakresie i rodzaju określonym w dokumentacji...
10138360 2023-12-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY BARUCHOWO Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty1.1. Początek odcinka drogi rozpoczyna się na km 1+505, a zakończenie odcinka znajduje się w km 2+260. Tr...
10118958 2023-12-27
godz. 11:00
HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT ŻOŁĘDNICA SP. Z O.O. Utwardzenie placu w Zakrzewie 53 zlokalizowanym w gm. Miejska Górka 63-910.
10135641 2023-12-28
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa DW 106 odc. Nowogard - Sąpolnica”.2. Zakres zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznych, demontaż i wymianę uszkodzon...
10134367 2024-01-09
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ 1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110602L – ulicy Podwale w Zamościu; od km 0+003,57 do km 0+098,00” w ramach zadania pn. „Przebudowa dr...