Przetarg 9955613 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania...

   
Analizuj Zamówienie 9955613 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski -
granica powiatu - etap I” zgodnie z warunkami zamówienia i dokumentacją projektową. Remont drogi powiatowej nr 1817 O zostanie wykonana na odcinku ok 623 mb w granicach istniejącego pasa drogowego obejmującego w swoim zakresie wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej poprzez zabudowę nowego pakietu warstw bitumicznych.Zakres robót obejmuje między innymi:1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,2) roboty ziemne i przygotowanie terenu,3) wzmocnienie podłoża metodą stabilizacji,4) wykonanie warstw bitumicznych,5) docelowe oznakowanie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja określająca przedmiot zamówienia stanowiąca załącznik nr 10 do swz.

ZP.272.12.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego
kody CPV 45000000, 45110000, 45233222, 45233252, 45233290
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10628261 2024-07-03
godz. 12:00
Wielkopolskie Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Długiej Goślinie I. Opis przedmiotu Zamienia: I. 1 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zadania pn. Utwardzenie oraz...
10633592 2024-07-04
godz. 08:30
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej Adamowo - Gościeszyn etap I.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski ...
10633394 2024-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (8922)” Część 1: Gmina Biecz – „Remont drogi gminnej „Na Dębczak” w Korcz...
10632422 2024-07-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna Promesa NR Edycja6PGR/2023/700/PolskiLad....
10629010 2024-07-05
godz. 09:00
Lubuskie Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ługi Górzyckie Część 1: Modernizacja budynku SUW i budowa sieci wodociągowej Planowane zadanie o...
10630286 2024-07-05
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest: "PieskoLandia w Bykowinie i Kochłowicach"Zakres prac obejmuje m.in.:- zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących elementów na terenie nieruchomości,- oc...
10630955 2024-07-11
godz. 09:00
Podkarpackie część I zamówienia - Remont istniejącego parkingu w Cyganach na działce nr 1335 obręb 0003 część II zamówienia – Budowa parkingu przy kościele w Chmielowie – etap I Część...
10617452 2024-07-12
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja alejek części zabytkowej cmentarza w Zaleszanach
10631379 2024-07-12
godz. 10:00
Wielkopolskie Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3916P od km 5+600 do km 6+029,66 w miejscowości Donatowo Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Rozbudową i przebudową drogi ...
10626315 2024-07-23
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku od końca obwodnicy Narola do granicy województwa (km 65+161,00 - 68+313,05) Opis przedmiotu zamówieniaDokumentacja projektowa d...