Przetarg 9926120 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 9926120 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-08
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Zaprojektowanie i budowa miejskich terenów zieleni w Katowicach w
ramach zadań inwestycyjnych - Część 2”2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sześciu lokalizacjach wskazanych w SWZ.3. W ramach zamówienia należy wykonać Zadanie Nr 1 - podstawowy przedmiot umowy (gwarantowany) oraz ewentualnie Zadanie Nr 2 - usługi objęte prawem opcji przysługującej Zamawiającemu.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Zadanie Nr 1 – podstawowy przedmiot umowy: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegającej na zagospodarowaniu terenów miejskich w sześciu lokalizacjach wskazanych w ust. 2 niniejszego rozdziału, tj.:a) opracowanie Dokumentacji Projektowej dla każdego z zadań inwestycyjnych (lokalizacji) na podstawie SWZ oraz Programu Funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458),b) wykonanie robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych lokalizacji zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę Dokumentacją Projektową 2) Zadanie Nr 2 – usługi objęte prawem opcji tj.: a) utrzymanie i pielęgnacja wykonanych nasadzeń (drzew i krzewów, bylin i pnączy oraz wykonanych trawników) w okresie od 15.04.2024 – 15.10.2024 roku w lokalizacjach wskazanych w pkt 2 niniejszego Rozdziału, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ – PFU,b) maksymalna wartość opcji – 17.000,00 PLN,c) Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych, pozwalających na ich wykonanie.5. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 i wymagania związane z jego wykonaniem odpowiednio dla danej lokalizacji określa Załącznik Nr 1 do SWZ - PFU

NZI.261.39.2023
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, projekt terenu zielonego, nadzór, kosztorys, przegląd, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45111291, 45112710, 45233200, 71242000, 71320000, 71420000, 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , projekt terenu zielonego , nadzór, kosztorys, przegląd , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10113907 2023-12-15
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKIM Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej 1229L w miejscowości Zbulitów Duży Część 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1229L w m. Stasinów od km 4+520 do km 5+748 odcinek dł. 1128mb: • wykonanie...
10106959 2023-12-15
godz. 14:00
URZĄD GMINY GALEWICE Zakup i dostawa elementów wyposażenia ogrodu przyszkolnego. 1. Zbiornik na gromadzenie deszczówki Zbiornik na deszczówkę z kranikiem, wykonany z tworzywa mrozoodpornego, kształt i kolor zbio...
10083109 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2024 r. Numer referencyjny: Spr. 125/2023 Przedmiote...
10086934 2023-12-18
godz. 23:59
BARN SP. Z O.O. Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzeń placu zabaw zgodnych z załączoną specyfikacją (Załącznik nr 1) 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Wszelkie...
10127558 2023-12-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY KLIMONTÓW Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych tj. wykonanie wszelkich prac wynikających z projek...
10072436 2023-12-19
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 na odc. w m. Zawiercie (Kromołów-Żerkowice) Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dro...
10077566 2023-12-21
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA AKADEMICKA konserwacja terenów zieleni SM Akademicka w odrąbie ulic: Jaracza, Damrota i Bacha we Wrocławiu
10117511 2023-12-22
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARDO 1.1 Przedmiot inwestycjiPrzedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa Strefy Sportowo – Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja”, na którą składają się cztery powiązane ze ...
10094853 2023-12-28
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON W ELBLĄGU Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK7, DK22, DK54 w Gminie Elbląg, Gronowo Elbląskie i Braniewo - robota budowlana
10095033 2024-01-09
godz. 11:00
TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (3 części)