Przetarg 8959588 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych...

   
Analizuj Zamówienie 8959588 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-07
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na wykonanie zadania pn. „MODERNIZACJA DROGI TRANSPOR
TU ROLNICZEGO W BŁOTNICY DZ. NR 9 OBRĘB BŁOTNICA”.2. Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja: przedmiar oraz opis techniczny robót, rysunki.

RI.271.12.2022.ŁWęg
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9018014 2022-07-19
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskiem Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych p...
9018007 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JASIEŃ „PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. OGRODOWEJ (DROGA GMINNA NR 101226F)” Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej (droga gminna nr 101226F) w miejscowości Jasień. Łą...
9017407 2022-07-19
godz. 10:00
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont dróg i placów w kompleksie poligonowym Toruń RB/37/12WOG/2022
9014085 2022-07-19
godz. 12:00
ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA S.A. Modernizacja drogi przy kanale zrzutowym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
9013437 2022-07-20
godz. 10:00
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZP/31/B/22 roboty budowlane w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 4 części Część 1: Część 1 - Wymiana okien na elewacji wschodniej pomiędzy piętrami 2-3, 3-4...
9019691 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY RZECZYCA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gustawów, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 85, obręb Gustawów. Zakres robót obejmuje wykonanie nowych wars...
9020344 2022-07-20
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁA PODLASKA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki bitumicznej – ul. Północna w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzeską do skrzyżowania z drogą krajową nr 2.2. ...
8928620 2022-07-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zjazd przez rów na działkę w Żelechowie Witam Zlecę wykonanie zjazdu przez rów na działkę w Żelechowie. W sprawiem szczegółów proszę o kontakt
8992550 2022-07-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-69/22 Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy w m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu dro...
8990366 2022-08-18
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** zlecę wykonania kostki brukowej Zlecę wykonanie kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężników 6cm. ilość kostka brukowa ok 140m2 krawężniki ok 65mb materiały wszystkie na budo...