Przetarg 7905029 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji...

   
Analizuj Zamówienie 7905029 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa
sieci gazowej n/c w m. Kielce ul. Orkana.
2. Dane techniczne: a) typ obiektu: sieć gazowa n/c,
b) lokalizacja: m. Kielce, ul. Orkana c) długość gazociągu ok. 745 m (podana długość planowanego gazociągu jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno – prawnych i/lub środowiskowych przy czym: 1) materiał:
• dla gazociągów klasa materiału PE100 lub PE100 RC typ 2 oraz typoszereg w zależności od średnicy rury (SDR 11 dla dn<90 i SDR17,6 dla dn≥90) 2) średnica: dn 250, zespół zaporowo upustowy DN 200 1 szt. i DN 100 1 szt. 3) ciśnienie: n/c
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązków Wykonawcy, wymagania materiałowe oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: ”SIWZ”), stanowiącym jednocześnie jej integralną część.
branża Ciepłownictwo i gaz, Projektowanie
podbranża sieci gazowe, projekt ciepłownictwo i gaz
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się