Przetarg 8966459 - 1. Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie drogi gminnej na...

   
Analizuj Zamówienie 8966459 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-09
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Koziej 1b do 3 w Świebodzinie, poprzez ułożenie now
ych płyt betonowych na istniejącej nawierzchni tłuczniowej wraz z wykonaniem poboczy.2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ, Przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 1b do SWZ oraz Dokumentacji projektowej i STWiOR, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

ZP.271.13.2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45111000, 45111291, 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9009089 2022-07-19
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUBICACH BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1248F ULICA BIAŁKOWSKA W MIEJSCOWOŚCI CYBINKA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ci...
9015354 2022-07-19
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa BRD na skrzyżowaniu łącznic węzła „Zabrze Południe" w ciągu autostrady A4 w m. Zabrze”.Zamówienie będzie realizowane w formule projek...
9014284 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIEŻUŃ Przebudowa drogi gminnej nr 460120W Bieżuń-Mak Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 460120W Bieżuń - Mak Zakres robót obejmuje- przygotowanie terenu pod budowę,- r...
9018384 2022-07-19
godz. 12:00
NADLEŚNICTWO IŁAWA Przebudowa drogi leśnej „Piaskowa” postępowanie II Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej „Piaskowa” działki nr 3072, 3071, 3058, 3057, 3059, 3060, 3061, 3050, 306...
9020314 2022-07-20
godz. 09:00
URZĄD GMINY OSTASZEWO Przebudowa części drogi na ul. Przemysłowej w Ostaszewie 1. wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową drogi – na podstawie dokumentacji projektowej (zał. 9 do SWZ) wraz ...
8925205 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Kostka ok. 80 m2 Izabelin C - podjazd plus obramówka domu Zlecę ułożenie ok. 80 m2 kostki (podjazd plus obramówka domu) w Izabelinie C pod Warszawą (kod pocztowy 05-080). Termin rozpo...
9010693 2022-07-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY NOZDRZEC Część 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podzia...
8992550 2022-07-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-69/22 Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy w m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu dro...
8944797 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Prace brukarskie Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania terenu (nawierzchnie dróg, chodników z kostki betonowej), ułożenie krawężników i obrzeży betonowych. Praca w Karpaczu od ...
9021308 2022-08-05
godz. 12:00
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz Numer referencyjny: 116/BZP-U.500.33/2022/MD Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków, NIE zmieściła się...