Przetarg 8380067 - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru...

   
Analizuj Zamówienie 8380067 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-07
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– zmielone odpady wielkogabarytowe, wytwarzanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie k/ Sulęcina. 2. Szacunkowa ilość odpadów do przetransportowania wynosi 1.800 Mg (licząc od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.).3. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Zmiana będzie oscylowała w granicach do lub - 25 procent wielkości zamówienia podstawowego. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

CZG-12/ODPADY/2021/01
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się