Przetarg 8450236 - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług...

   
Analizuj Zamówienie 8450236 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-08
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek po
cztowych oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym jest on zobowiązany do nadawania przesyłek terminowych u operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041).2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (PPU).

IV/2021 - Usługi pocztowe
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8452149 2021-10-28
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O.O. Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poczt...
8471528 2021-10-28
godz. 10:00
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
8479652 2021-10-28
godz. 15:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM PROF. ADAMA GRUCY CMKP W OTWOCKU Świadczenie usług pocztowych pobraniowych w obrocie krajowym przez okres 24 miesięcy
8483590 2021-10-29
godz. 10:00
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE Świadczenie usług pocztowych
8480298 2021-11-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BYTOM 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych na każdy wskaza...
8485280 2021-11-02
godz. 09:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.2. Przedmiot zamówienia obejmu...
8485707 2021-11-03
godz. 09:00
PGKIM SP. Z O.O. USŁUGI DRUOWANIA,KOPERTOWANIA ORAZ EKSPEDYCJI LISTÓW ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościow...
8478391 2021-11-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY NIEPOŁOMICE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice w obroc...
8461727 2021-11-04
godz. 11:00
URZĄD MIASTA KONIN Świadczenie usług poczt. i kurier. w obrocie kraj. i zagr. w zakr. przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek, paczek poczt./kurier. oraz ich ewent. zwrotów na potrzeby UM w Konini...
8478852 2021-11-15
godz. 12:00
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagra­nicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ we Wrocławiu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorę...