Przetarg 8518744 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług...

   
Analizuj Zamówienie 8518744 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-09
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” w zakresie odbioru, przyjm
owania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych.2. Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Pile oraz Referatów w Wyrzysku: Wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji i Kartografii.3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa m. in. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.5. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności dotyczące obsługi stanowisk pocztowych związanych z realizacją zamówienia.Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

WZP.272.73.2021.II


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00268501/01 z dnia: 2021-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-17 10:00
Po zmianie:
2021-11-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-17 10:15
Po zmianie:
2021-11-22 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-16
Po zmianie:
2021-12-21UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00276975/01 z dnia: 2021-11-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-22 11:00
Po zmianie:
2021-11-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-22 11:15
Po zmianie:
2021-11-25 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-21
Po zmianie:
2021-12-24UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00278583/01 z dnia: 2021-11-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych.
2. Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Pile oraz Referatów w Wyrzysku: Wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji i Kartografii.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa m. in. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
5. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności dotyczące obsługi stanowisk pocztowych związanych z realizacją zamówienia.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych.
2. Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Pile oraz Referatów w Wyrzysku: Wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji i Kartografii.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa m. in. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
5. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) obsługa stanowisk pocztowych związanych z realizacją zamówienia w placówce nadawczej dla Zamawiającego,
2) odbieranie i doręczanie przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8547465 2021-12-08
godz. 09:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NASZ DOM W RADOMIU Świadczenie usług pocztowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu
8564060 2021-12-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi, zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów 1. Przedmiote...
8566241 2021-12-08
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Świadczenie usług kurierskich na rzecz Centralnego Magazynu Mundurowego na lata 2022-2023 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich, w zakresie przyjmowania, przemieszcza...
8556886 2021-12-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych na potrzeby Gminy Dębe Wielkie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 ...
8552302 2021-12-08
godz. 10:00
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY Świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek na rzecz SU nr 1 im. dr. A. Jurasza ...
8550099 2021-12-08
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku
8568138 2021-12-09
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MOPS w Olsztynie 1.Przed...
8576821 2021-12-09
godz. 12:00
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŃSKICH Świadczenie usług pocztowychpn.: Świadczenie usług pocztowych polegających na wypłacie zasiłków pieniężnych tzw. przekazem pocztowym podopiecznym M-GOPS w Końskich. Przekazy realizowane w fo...
8570401 2021-12-09
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY WIELUŃ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne,...
8573837 2021-12-10
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w art. 7 pkt. 34 ustawy Pzp.Przedmiotem zamówienia jes...