Przetarg 10066552 - 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług ochrony...

   
Analizuj Zamówienie 10066552 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług ochrony fili Centrum Kultury Podgórza w Krakowie – Fort Borek przy ul. Fortecznej
146, 30-437 Kraków 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.3. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności usługi ochrony osób i mienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) umów o pracę z osobami o których mowa w zdaniu pierwszym np. zaświadczeń. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. nie zawierać danych zbędnych dla wykazania spełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 2 lub w przypadku przedstawiania kopii dokumentów – pseudonimizowane.

ZP-5/23

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00493990/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 08:00
Po zmianie:
2023-11-21 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 08:30
Po zmianie:
2023-11-21 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-20
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: ochrona osób i mienia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10105392 2023-12-08
godz. 08:30
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem obiektu przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis ...
10121272 2023-12-08
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Świadczenie usługi całodobowej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej 1. Przedmiotem niniejszego zamów...
10124821 2023-12-11
godz. 09:00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZABRZU SP. Z O.O. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZABRZU SP. Z O.O. WRAZ Z USŁUGAMI DODATKOWYMI ORAZ MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU ALARMOWEGO w 2024 r. U...
10117522 2023-12-11
godz. 10:00
PAŁAC MŁODZIEŻY W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej terenu, mienia i osób przebywających w Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2024 roku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanow...
10125520 2023-12-11
godz. 15:00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu (...). Świadczenie usługi dozoru i o...
10092150 2023-12-12
godz. 10:00
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZYMONA STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZE Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia i osób Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej (przez wszystkie dni tygodnia) ochrony mienia i osób znajdujących się n...
10128544 2023-12-12
godz. 13:00
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I JĘZYKOWEGO KADR W LEGNICY Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizyczne...
10134456 2023-12-13
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JASTRZĘBIU ZDROJU Ochrona obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sport...
10130106 2023-12-13
godz. 10:00
ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LĘBORKU Dozór i ochrona mienia Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 25 w roku 2024 Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest Dozór i ochrona mieni...
10133728 2023-12-29
godz. 15:00
VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. Wykonanie usług utrzymania czystości oraz ochrony osób i mieniadla spółek Grupy Veolia w Polsce