Przetarg 10270235 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa...

   
Analizuj Zamówienie 10270235 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-19
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni. 2. Wymagania jaki
e powinny spełniać produkty: 1) Artykuły spożywcze sypkie - powinny być dostarczane w oryginalnych, niezniszczonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj i nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywieniowego. 2) Przyprawy - powinny mieć zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, 3) Produkty z puszek - powinny być bez pleśni, mętnej konsystencji. 4) Makarony - powinny być sporządzone z najwyższej jakości mąki, zawierać pszenicę durum, po ugotowaniu nie mogą się sklejać, powinny być twarde i sprężyste, zachowujące naturalny zapach i kolor. Dostarczane artykuły powinny być posegregowane w zależności od asortymentu, a dostawca musi posiadać niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych.5) Suszone warzywa i owoce, orzechy oraz nasiona - powinny być bez dodatku cukrów, substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 r., str. 16, z późn. zm.[2])), zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008”, oraz bez dodatku soli. 6) Przecier pomidorowy - powinien być bez dodatku cukru i soli. 3. Artykuły spożywcze muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez Polskie Normy, spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. 5. Na dostarczony towar Wykonawca powinien posiadać właściwe atesty i certyfikaty laboratoryjne. 6. Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny (HDI), posiadać informację o dacie wyprodukowania, terminie przydatności do spożycia. Jakość dostarczanych produktów powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/ klasy.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. 8. Na dostarczony towar Wykonawca powinien posiadać właściwe atesty i certyfikaty laboratoryjne. 9. Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny (HDI), posiadać informację o dacie wyprodukowania, terminie przydatności do spożycia. Jakość dostarczanych produktów powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/ klasy. 10. Cechy dyskwalifikujące wspólne dla wszystkich artykułów spożywczych: nalot pleśni, objawy gnilne, uszkodzenia, zabrudzenia, przeterminowanie produktu, cechy fizyczne i organoleptyczne świadczące o przechowywaniu lub transportowaniu w niewłaściwych warunkach. 11. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP lub systemu zgodnym z ISO 22000:2005, ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 12. Oferowane artykuły powinny odpowiadać standardowi jakościowemu – dobra jakość, świeże, nieprzeterminowane, spełniające wymogi higieniczno-sanitarne, w pojemnikach lub koszach również o odpowiednich wymaganiach higieniczno-sanitarnych. 13. Każdy z produktów powinien być dostarczany w jego początkowym okresie przydatności do spożycia. 14. Dostarczane produkty mają być najwyższej jakości pod względem właściwości organoleptycznych i odżywczych. 15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania towaru bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika. Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

AG.226.13.2024
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15800000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10400678 2024-04-15
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa wędlin do Ośrodka Szkoleniowego NBP w Zalesiu Górnym
10427547 2024-04-17
godz. 23:59
Wielkopolskie ZTM.EL.0716.4.2024 Sukcesywna dostawa wody źródlanej, naturalnej wody mineralnej, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody oraz sanityzacja urządzeń do dystrybucji wody PRZEDMIOT POST...
10402721 2024-04-19
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Sukcesywne dostawy chleba dla Zakładu Karnego w Starem Bornem Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy chleba w ilości i asortymencie wskazanych w tabeli poniżej do magazynów żyw...
10426488 2024-04-19
godz. 12:00
Śląskie Najem i montaż dystrybutorów wraz z dostawą wody w butlach do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
10433516 2024-04-22
godz. 10:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 dotyczące dostawy artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji z CIS” Powst...
10392526 2024-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia WS SP ZOZ w Nowej Soli” Część 1: artykuły spożywcze Część 2: warzywa, owoce DZP-280-34/2024 *****...
10432902 2024-04-23
godz. 08:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia są Dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich, 05-180 Pomiechówek. BGO-BGZ.25.24.2024.DP
10425196 2024-05-14
godz. 08:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do kuchni szpitalnej podzielona na 7 zadań.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze asortymentowo-cenowe - załącznik ...
10392668 2024-05-14
godz. 10:57
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Jaja kurze gotowane w zalewie - wiadra ok 25kg Firma SEKO S.A. poszukuje producenta/dostawcy jaj kurzych gotowanych obranych w zalewie. Wymagana specyfikacja oraz ...
10416244 2024-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części