Przetarg 9930722 - 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót...

   
Analizuj Zamówienie 9930722 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pod nazwą: Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych przy ul.
Szkolnej 4. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) zmianę systemu grzewczego (likwidacja pieców i wykonanie instalacji c.o. we wszystkich lokalach oraz wykonanie pomieszczenia kotłowni)2) montaż instalacji gazowej,3) pozostałe roboty uzupełniające.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót oraz wzorze umowy wraz załącznikami.UWAGA: Z uwagi na fakt iż roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym, montaż instalacji Wykonawca musi wykonywać w sposób umożliwiający nieuciążliwe funkcjonowanie mieszkańców. Musi się ona zatem odbywać w dniach i godzinach ustalonych z mieszkańcami, z wyjątkiem robót w częściach wspólnych nieruchomości.Wykaz dokumentacji: Projekt budowlany - branża instalacyjna4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:1. Dokumentacja projektowa 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.3. Przedmiary robót.stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ.5. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

1/MZB/ZP/2023
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze, instalacje gazowe, kotłownie
kody CPV 45331100, 45332400, 45333000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , instalacje gazowe , kotłownie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10083705 2023-11-30
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LESZNIE REMONT DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE Część 1: 1. Część I Remont lokalu położonego ul. Słowiańska 25, 64-100 Leszno- demontaż biurek i lad sklepowych,- roze...
10107011 2023-11-30
godz. 13:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej
10109791 2023-12-03
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Opis Zlecę zakup gazowego kotła kondensacyjnego, zbiornika cwu, sprzęgła, grupy pompowej itp oraz instalację ogrzewania podłogowego. Powierzchnia posadzki 70 m2 plus 70 m2 w późniejszym etap...
10117854 2023-12-04
godz. 14:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 24/3 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.
10115170 2023-12-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Opis Zlecę wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ze stali zaciskowej MAPES w miejscowości Wiśniowa Góra. Oferta dotyczyć ma jedynie robocizny - materiały po stronie inwestora. Zaintere...
10095583 2023-12-06
godz. 11:00
PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA S.A. Modernizacja kotłowni gazowych ul. Sokola, ul. Jastrzębia, ul. Orla w Żorach
10097045 2023-12-07
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 2 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowe, etap VII/2...
10116972 2023-12-07
godz. 11:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH Wykonanie usług w zakresie konserwacji kotłowni gazowych i instalacji centralnego ogrzewania w pięciu budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Marki.
10121376 2023-12-12
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA NASZ DOM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Wykonanie: 1. Sprawdzenia drożności i szczelności kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach mieszkalnych i usługowych. 2. Sprawdzenia szczelności i prawidłowości podłączenia instala...
10060830 2024-01-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŚWIDNICA Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej 1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowejw Lutomi Dolnej”. ...