Przetarg 9931095 - 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i modernizacja...

   
Analizuj Zamówienie 9931095 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej.2. Szczegółowy z
akres i opis przedmiotu zamówienia zawierają załączona dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe oraz specyfikacje techniczne stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż tablicy informacyjnej wg wytycznych opisanych w załączniku nr 9 do SWZ.4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wprowadzenie robót zamiennych będzie możliwe, jeżeli:- są korzystne dla Zamawiającego lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub dokumen-tacji projektowej,- pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, - pojawią się na rynku części, materiały lub urządzenia nowszej generacji po-zwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

IZP.271.1.0037.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00405135/01 z dnia: 2023-09-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-27 10:00
Po zmianie:
2023-10-05 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-27 11:00
Po zmianie:
2023-10-05 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-26
Po zmianie:
2023-11-03


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00424492/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00023965/18/P
Po zmianie:
2023/BZP 00023965/19/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:00
Po zmianie:
2023-10-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-05 11:00
Po zmianie:
2023-10-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-03
Po zmianie:
2023-11-07


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00429509/01 z dnia: 2023-10-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-09 10:00
Po zmianie:
2023-10-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-09 11:00
Po zmianie:
2023-10-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-07
Po zmianie:
2023-11-09
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty sportowe, boiska
kody CPV 45212200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty sportowe , boiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10096887 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHEŁM Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm” wg formuły zaprojektuj i wybuduj w ramach którego zostaną wykonane następujące ...
10070514 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY OPOCZNO 5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa obiektu sportowego z funkcją lodowiska i rolkowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „O...
10096880 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZALIN DZP.261.8.2023 Modernizacja obiektów "Orlik" w Koszalinie Część 1: Część nr 1 – modernizacja obiektu „Orlik” przy ul. Łubinów Część 2: Część nr 2 – modernizacja obiektu „Orlik” przy ul....
10102092 2023-12-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY MIEDZIANA GÓRA Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym na działce nr ewid. 123/6 w obrębie Wykień, gm. Miedziana Góra 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjne...
10100770 2023-12-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZUDEC Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Pstrągowa 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pstrągowa na działkach nr ewid. 4...
10077220 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KOSTRZYN 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Kostrzynie”.2. Zakres prac będzie obejmował wykonanie w miej...
10115766 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI Przedmiotem zamówienia jest budowa placu do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji o nawierzchni z betonu asfaltowego BA na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm oraz wykonanie utwardz...
10118019 2023-12-15
godz. 12:00
URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia pn. Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać...
10116552 2023-12-18
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bieżni i budowie miasteczka rowerowego na terenie Zespołu Szkół nr 24 przy ulicy Puszczykowej 11 w Bydgoszczy. 1. Przedmiotem zamówie...
10127652 2023-12-19
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY GĄBIN Przebudowa stadionu miejskiego w Gąbinie wraz z budową budynku trybuny głównej, boiska głównego, bieżni, boisk treningowych i specjalistycznych w ramach Mazowieckiego Ośrodka Zdrowia, Sportu...