Przetarg 8643622 - 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa budynku...

   
Analizuj Zamówienie 8643622 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-10
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa budynku mieszkalnego”. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się
na działce o nr ewid. 331 obręb Śliwice.3. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty branży budowlanej w szczególności roboty rozbiórkowe, stolarkę okienną i drzwiową, docieplenie elewacji wraz z malowaniem, wykonanie schodów i podjazdu oraz utwardzenie terenu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej Załączniki Nr 9 do SWZ, przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 8.

SPZOZ/ZP/1/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00032081/01 z dnia: 2022-01-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
3
Po zmianie:
4
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-26 10:00
Po zmianie:
2022-01-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-26 11:00
Po zmianie:
2022-01-28 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00032153/01 z dnia: 2022-01-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-24
Po zmianie:
2022-02-26
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45100000, 45300000, 45400000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8892346 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD GMINY WAŁCZ Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 53 - dostosowanie budynku przedszkola do warunków p.poż. Przedmiotem przebudowy Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu ...
8895955 2022-05-26
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOSZALINIE Remont/przebudowa 6 lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25 w Koszalinie Część 1: Remont/przebudowa dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23/3 i 3A w Koszalinie na lok...
8895461 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SANDOMIERZ Realizacja robót budowlanych związanych z " Utworzeniem Dziennego Domu Pobytu Senior+" przy ul. Baczyńskiego 2b w Sandomierzu Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związa...
8897264 2022-05-27
godz. 08:30
URZĄD GMINY BRZEG "Przebudowa sanitariatów w budynku B w PSP nr 6" Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku „B” w PSP nr 6 w Brzegu przy ul. Poprzecznej nr 1 polegające na przebudowie istniejącyc...
8925501 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKOKI Modernizacja sali lustrzanej zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, segment B, piętro II, o powierzchni ok. 180 m2, polegająca na: - montażu instalacji klimatyzacji; - wym...
8913867 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZARNOCIN Modernizacja budynku na działce 1737/2 w m. Czarnocin. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku na dz. nr 1737/2, obręb Czarnocin, gm. Czarnocin polegająca na przebudowie i częściow...
8920088 2022-06-06
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 Ul. Szkolna 2 Gmina Ożarów Mazowiecki 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 2, Gmina Ożarów Mazowieck...
8923280 2022-06-07
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W JAROSŁAWIU 1. Zakres robót obejmuje wykonanie inwestycji pn.: MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ POMOCN...
8923553 2022-06-08
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY Wykonanie modernizacji maszynowni próżni w Pawilonie A i Pawilonie B Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowla...
8922816 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUKOWNO ADAPTACJA BUDYNKU PO BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIEGO W BUKOWNIE ADAPTACJA BUDYNKU PO BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZPRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIE...