Zlecenie 8268365 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: poradnictwo w zakresie...

   
Zamówienie 8268365 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-07-14
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: poradnictwo w zakresie udzielania porad prawnych świadczonych w formie stacjonarnej na terenie s
ali udostępnionej przez Gminę oraz mobilnej świadczonej w miejscu zamieszkania wg. indywidualnych potrzeb uczestników projektu w Gminie Gościeradów i Gminie Urzędów (powiat kraśnicki) oraz w Gminie Stanin i Gminie Krzywda (powiat łukowski) w województwie lubelskim w ramach realizacji projektu konkursowego pn. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”. 2. Zakres zamówienia obejmuje - poradnictwo w zakresie: m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego; poradnictwo skierowane do Uczestników projektu wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej biorące udział w projekcie w szczególności: osób starszych; osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychofizycznymi, ruchowymi), biernymi zawodowo i społecznie; osób, które mają trudności w kontaktach ze środowiskiem lokalnym a brak samodzielności w codziennym funkcjonowaniu wymaga pomocy innych osób; członków rodzin osób niepełnosprawnych żyjących w długotrwałym stresie, obciążonych opieką nad osobą zależną; opiekunów faktycznych/opiekunek świadczących opiekę nad chorym w domu. 3. Zamówienie zostało podzielone na części: a) Cześć nr 1 usługa polegającej na świadczeniu poradnictwa w zakresie udzielania porad prawnych świadczonych w formie stacjonarnej na terenie sali udostępnionej przez Gminę oraz mobilnej świadczonej w miejscu zamieszkania wg. indywidualnych potrzeb uczestników projektu w Gminie Gościeradów i Gminie Urzędów (powiat kraśnicki), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. b) Cześć nr 2 usługa polegającej na świadczeniu poradnictwa w zakresie udzielania porad prawnych świadczonych w formie stacjonarnej na terenie Sali udostępnionej przez Gminę oraz mobilnej świadczonej w miejscu zamieszkania wg. indywidualnych potrzeb uczestników projektu w Gminie Stanin i Gminie Krzywda (powiat łukowski), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub złożenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest jednakowy dla wszystkich części zamówienia, poszczególne części postepowania różnią się jedynie obszarem realizacji zamówienia, w ramach którego będą świadczone usługi superwizora.1. Przedmiotem zamówienia jest: poradnictwo w zakresie udzielania porad prawnych świadczonych w formie stacjonarnej na terenie sali udostępnionej przez Gminę oraz mobilnej świadczonej w miejscu zamieszkania wg. indywidualnych potrzeb uczestników projektu w Gminie Gościeradów i Gminie Urzędów (powiat kraśnicki) oraz w Gminie Stanin i Gminie Krzywda (powiat łukowski) w województwie lubelskim w ramach realizacji projektu konkursowego pn. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”. 2. Zakres zamówienia obejmuje - poradnictwo w zakresie: m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego; poradnictwo skierowane do Uczestników projektu wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej biorące udział w projekcie w szczególności: osób starszych; osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychofizycznymi, ruchowymi), biernymi zawodowo i społecznie; osób, które mają trudności w kontaktach ze środowiskiem lokalnym a brak samodzielności w codziennym funkcjonowaniu wymaga pomocy innych osób; członków rodzin osób niepełnosprawnych żyjących w długotrwałym stresie, obciążonych opieką nad osobą zależną; opiekunów faktycznych/opiekunek świadczących opiekę nad chorym w domu. 3. Zamówienie zostało podzielone na części: a) Cześć nr 1 usługa polegającej na świadczeniu poradnictwa w zakresie udzielania porad prawnych świadczonych w formie stacjonarnej na terenie sali udostępnionej przez Gminę oraz mobilnej świadczonej w miejscu zamieszkania wg. indywidualnych potrzeb uczestników projektu w Gminie Gościeradów i Gminie Urzędów (powiat kraśnicki), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. b) Cześć nr 2 usługa polegającej na świadczeniu poradnictwa w zakresie udzielania porad prawnych świadczonych w formie stacjonarnej na terenie Sali udostępnionej przez Gminę oraz mobilnej świadczonej w miejscu zamieszkania wg. indywidualnych potrzeb uczestników projektu w Gminie Stanin i Gminie Krzywda (powiat łukowski), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub złożenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest jednakowy dla wszystkich części zamówienia, poszczególne części postepowania różnią się jedynie obszarem realizacji zamówienia, w ramach którego będą świadczone usługi superwizora.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża usługi prawne
kody CPV 79100000, 79140000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się