Przetarg 8920155 - 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni parkingu...

   
Analizuj Zamówienie 8920155 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-20
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni parkingu przy budynku Dedal w Malborku.2. Nazwy i kody zamówienia według Wsp
ólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 – roboty drogowe.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

DZP-OG.2616.93.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00196861/01 z dnia: 2022-06-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-07 11:00
Po zmianie:
2022-06-10 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-07 12:00
Po zmianie:
2022-06-10 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-06
Po zmianie:
2022-07-09
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9014540 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Powsińskiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”, zwanej dalej „Inwestycją”.Roboty budowlane należy wykonać...
9025442 2022-07-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY DRUŻBICE Modernizacja drogi w m. Katarzynka, gm. Drużbice. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w m. Katarzynka, gm. Drużbic...
9010740 2022-07-29
godz. 08:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 921 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA NIEBOROWSKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI. Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: b...
8976494 2022-07-29
godz. 11:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU „Brochowskie Skwery - zadbane i odnowione - etap 2 - skwer przy ul. Centralnej”, projekt nr 239 WBO 2020. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie działki nr 2/5 AM-15, obręb Brochów popr...
8999035 2022-08-02
godz. 09:15
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Numer referencyjny: NZ.2603.61.2022 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwest...
9022648 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie kostki brukowej podajzd do garażu 4 sztuki Zlecę wykonanie podjazdów do budynków w zabudowie bliźniaczej łącznie 140 metrów kwadartowych. Proste podjazdy bez udziwnień. ...
8957948 2022-08-03
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** zlecę ułożenie kostki, krawężnik,ów Zlecę ułożenie kostki (podjazd, chodnik) przy domu jednorodzinnym. podbudowa wykonana , do ułożenia ok 120m2 kostki i ok 60mb krawężnika . ...
9024736 2022-08-08
godz. 09:30
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZAMOŚCIU Remont drogi wojewódzkiej nr 843 Zrąb – Dębowiec od km 41+530 do km 43+450 Numer referencyjny: R8.ST.371.11.2022.eb Na odcinku objętym opracowaniem planowanego remontu drogi wojewódzk...
9025028 2022-08-08
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE „Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu - na drodze ekspresowej S17 na odcinku obwodnicy m. Tomaszów Lubelski.” Numer r...
9024784 2022-08-09
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 – ul. Tomaszowska w Rzeczycy, na odcinku od km 19+568 do km 20+796 Numer referencyjny: DZ.352.47.2022 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 – ul. Toma...