Przetarg 9008409 - 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i usuwanie...

   
Analizuj Zamówienie 9008409 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-29
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i usuwanie awarii (w tym zagrożeń awarią) w budynkach i na terenach stanowiących w
łasność MTBS Sp.z o.o.2. Szczegółowy zakres zamówienia opisują: - Wykaz budynków będących własnością MTBS sp. z o.o. w Płocku - Zakres prac konserwacyjnych - Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych, które stanowić będą załączniki do umowy. 3. Wymagana gwarancja jakości na wykonane roboty – 12 m-cy.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 45000000, 45310000, 45330000, 45453000, 50800000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9080434 2022-08-17
godz. 11:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Wykonywanie prac remontowych, św. usług pogotowia techn. w zakresie robót ogólnobudowlanych zw. z utrzymywaniem zasobów w należyt. stanie techn. w zasob. ZGN Praga-Południe teren AN1 ...
9082890 2022-08-17
godz. 14:00
TELEWIZJA POLSKA S.A. Postępowanie otwarte pn.: Świadczenie usługi pogotowia technicznego obiektów Telewizji Polskiej S.A. znajdujących się na terenie Zakładu Głównego przy ul. J.P. Woronicza 17, w kompl...
9097099 2022-08-19
godz. 11:00
URZĄD GMINY IWANOWICE Wykonanie robót naprawczych w ramach usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie ważności gwarancji dla zadania pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności ...
9107357 2022-08-23
godz. 11:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez W...
9103519 2022-08-24
godz. 12:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWICACH Świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego Złota...
9077766 2022-08-31
godz. 11:00
AMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SP. Z O.O. Wykonywanie usług konserwacji internatów i kwater internatowych położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego Numer referencyjny: BZP.DZN.96.2022 1. Przedmiotem zamó...
9099984 2022-09-06
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W ŁODZI Usługa odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i Gxxx w podziale na 23części. Zgodnie z SWZ.
9097778 2022-09-09
godz. 11:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy komunalnych w Rzeszowie. Numer referencyjny: ZP-D.271.67.168.2022 Przedmiotem zamówienia jest administrowanie i utrzymanie cme...
9092315 2022-09-12
godz. 13:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BYDGOSZCZY Świadczenie usług odczytów układów pomiarowych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy - 5 części Numer referencyjny: 2...
9100743 2022-09-19
godz. 11:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE ZAKŁAD W JAŚLE Świadczenie usług odczytów na terenie działania PSG sp. z o.o. OZG w Jaśle w podziale na 2 Części, Numer referencyjny: PSGJA.ZZSP.901.007.22 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ...