Przetarg 10513968 - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń...

   
Analizuj Zamówienie 10513968 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-05-08
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń warsztatowych w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SWZ – for
mularz cenowy oraz spełniających wymagania opisane w załączniku nr 4A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dla zadania nr 1 i 2) oraz w załączniku nr 4B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dla zadania nr 3).2. Zamówienie jest podzielone na 3 zadania:Zadanie nr 1 – Wózek warsztatowy z wyposażeniem narzędzi calowych;Zadanie nr 2 – Wózek do obsługi dużych kół;Zadanie nr 3 – Dostawa wraz z montażem myjni ultradźwiękowej do czyszczenia kadłubów, silników spalinowych i podzespołów układów napędowych.3. Warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 3A do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (dla zadania nr 1 i 2) oraz załączniku nr 3B do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (dla zadania nr 3).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dla zadania nr 1 i 2) oraz w załącznik nr 4B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dla zadania nr 3).5. Przedmiot zamówienia musi być nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany i nieregenerowany.6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.7. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia przedmiotowychśrodków dowodowych określonych w dokumentach zamówienia. 9. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 43800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10567004 2024-06-26
godz. 23:59
Śląskie Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe" i stanowi integralną część przedmiotowego ogłoszenia. Zbiorniki – 8 szt. Rodzaj zamówienia: dost...
10630901 2024-06-27
godz. 15:00
Śląskie Przegląd ładowarko-zwałowarki czerpakowej nr 2 typ ŁZKS-250.25/31,5 oraz ładowarki czerpakowej nr 1 typ ŁWKS-250.20 w zakresie hydrauliki, mechaniki, automatyki i elektryki w TAURON Wy...
10632547 2024-06-28
godz. 13:00
Dolnośląskie Przedmiotem Zamówienia są pogwarancyjne naprawy i serwisowanie naczep samochodowych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Szczegóły dotyczące wykonania przedmiotu ...
10537123 2024-06-30
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Wykonanie i wymiana 8 sztuk chłodnic płaszczowo-rurowych na ciągu 4 i 5 Wydziału Kwasu Siarkowego
10538632 2024-07-02
godz. 23:59
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, łącznie dwóch sztuk nowoczesnych, nowych, czteroosiowych, dwukabinowych, elektrycznych pojazdów trakcyjnych z napędem, wyprodukowanych w ramach jed...
10632537 2024-07-03
godz. 13:04
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI)- Usługi obsługi wag samochodowych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Zamawiający, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. planuje wszczęc...
10593402 2024-07-04
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa maszyn do utrzymania porządku - 6 pakietów Część 1: Zakup i dostawa maszyn do utrzymania porządku Część 2: Zakup i dostawa maszyn do utrzymania porządku Cz...
10633300 2024-07-09
godz. 01:59
Dolnośląskie Zakup i dostawa dwóch szt. baterii hydrocyklonów dla Rejonu ZWR Rudna
10600761 2024-07-12
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa źródła kogeneracyjnego w postaci 1 silnika gazowego na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie wraz z instalacją. 2. Szczegółowy opis i zakre...
10632128 2024-07-24
godz. 09:30
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia są Naprawy i legalizacje 18 urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM oraz Fotorapid CF wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi