Zlecenie 9944242 - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu...

   
Zamówienie 9944242 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-15
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Miasta Ustka wraz z wniesieniem bez podziału na części
. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszego zapytania. 3. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 4. Dni wniesienia sprzętu rehabilitacyjnego każdorazowo muszą zostać ustalone z Zamawiającym. 5. Nie jest dopuszczalne dostarczanie używanego lub uszkodzonego sprzętu rehabilitacyjnego. 6. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie lub w związku w wykonywaniem przedmiotu zamówienia na osobie lub mieniu w stosunku do Zamawiającego i podmiotów trzecich. 7. Wykonawca uprawniony jest do korzystania z podwykonawców lub innych osób w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, jednakże w każdym przypadku ponosi solidarną odpowiedzialność z takim podwykonawcą lub osobą za szkody powstałe w trakcie lub w związku

Powstaje w kontekście projektu
RPPM.06.02.02-22-0066/20 - Usteckie Centrum Usług Społecznych II
branża Medyczna, Wyposażenie wnętrz
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne, meble i akcesoria
kody CPV 33100000, 33190000, 33192150, 33193100, 33196100, 33196200, 39151100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , meble medyczne , meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10591064 2024-07-01
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów materiałów do operacji zaćmy, witrektomów pneumatycznych, soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów oftalmologicznych wraz z dzierżawą a...
10621485 2024-07-01
godz. 10:00
Mazowieckie „Zaprojektowanie i wykonanie elementów scenograficznych Wystawy Otwarcia dla nowej siedziby MSN” 1. Zaprojektowanie i wykonanie gablot, podestów, mocowań i innych mebli ekspozycyjnyc...
10559220 2024-07-02
godz. 12:00
Opolskie Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeńi oprogramowania dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 36 miesięcy Dostawa odc...
10631293 2024-07-04
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa głowicy endowaginalnej
10597551 2024-07-09
godz. 09:30
Pomorskie 163/PN/2024 - Dostawa wyrobów i roztworów do dializy otrzewnowej wraz z dzierżawą cyklerów do ADO dla UCK 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów i roztworów do diazliy otrze...
10600658 2024-07-10
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa wideoendoskopów oraz szafy do przechowywania endoskopów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - 2 pakiety
10611400 2024-07-11
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzęt i aparatura medyczna w ramach Projektu p.n.: Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Ol...
10611407 2024-07-11
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa mebli do pomieszczeń 223, 224, 228, 248, 264 Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej - DALEJ ZA OPZ
10623098 2024-07-16
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dzierżawa kompletnych napędów wiertarskich wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w USK1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale XXIV SWZ ...
10521269 2024-12-06
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Część 1: Część nr 1 – „w formule zaprojektuj i wybuduj” Przeb...