Zlecenie 9944242 - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu...

   
Zamówienie 9944242 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-15
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Miasta Ustka wraz z wniesieniem bez podziału na części
. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszego zapytania. 3. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 4. Dni wniesienia sprzętu rehabilitacyjnego każdorazowo muszą zostać ustalone z Zamawiającym. 5. Nie jest dopuszczalne dostarczanie używanego lub uszkodzonego sprzętu rehabilitacyjnego. 6. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie lub w związku w wykonywaniem przedmiotu zamówienia na osobie lub mieniu w stosunku do Zamawiającego i podmiotów trzecich. 7. Wykonawca uprawniony jest do korzystania z podwykonawców lub innych osób w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, jednakże w każdym przypadku ponosi solidarną odpowiedzialność z takim podwykonawcą lub osobą za szkody powstałe w trakcie lub w związku

Powstaje w kontekście projektu
RPPM.06.02.02-22-0066/20 - Usteckie Centrum Usług Społecznych II
branża Medyczna, Wyposażenie wnętrz
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne, meble i akcesoria
kody CPV 33100000, 33190000, 33192150, 33193100, 33196100, 33196200, 39151100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , meble medyczne , meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10120458 2023-12-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie stolika
10098219 2023-12-07
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu - BIEŻNI REHABILITACYJNEJ - 1 szt.
10112797 2023-12-07
godz. 10:00
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE Zakup wyposażenia medycznego i technicznego dla Oddziału Hematologicznego SSzW w Ciechanowie Część 1: cyfrowy aparat mobilny z wyposażeniem Część 2: klimatyzatory Część 3: Pompa inf...
10117916 2023-12-08
godz. 07:00
SZPITAL MIEJSKI IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej i urologii dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. zgodnie z zapisami SWZ ZP/2...
10102504 2023-12-08
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU DOSTAWA MYJNI DEZYNFEKTORA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego myjni dezynfektora wraz z wyposażeniem zwanej dalej „sprzętem medycznym” wraz...
10117456 2023-12-08
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Dostawa odczynników do biologii molekularnej, zestawów do izolacji kwasów nukleinowych, testów jakościowych używanych w laboratorium, odczynników do barwienia ..... w podziale na 22 części ...
10075113 2023-12-12
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w meble stałe i ruchome pomieszczeń Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych „Euroreg” na drugim piętrze oficyny Pałacu Czetwertyńskich –...
10106283 2023-12-27
godz. 11:00
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań morfologii krwi wraz z najmem trzech analizatorów oraz zestawu do mikrofotografii p...
10102564 2023-12-28
godz. 10:00
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY UŻYWANE NA SALACH OPERACYJNYCH - SPRZĘT DO ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH
10096145 2024-01-03
godz. 10:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Dostawa sprzętu medycznego Opis: Dostawa sprzętu medycznego wg 13 części.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do swz